Hur vi skall öka försäljningen är i ständigt fokus för alla som arbetar med försäljning. Nedan finner du sju stycken mycket effektiva metoder för att öka försäljningen.

Säkerställ rätt inställning

Är du och alla dina säljare helt inställda på att slå budgeten eller finns det tendenser till ”Fat and happy”. Eller finns det tendenser till uppgivenhet och att man inte tror att man klarar sina mål. Allt är möjligt om du verkligen vill. Vill du inte öka försäljningen, hjälper vare sig säljkompetens eller säljaktivitet.

Utveckla dina befintliga kunder

Det snabbaste och mest kostnadseffektiva är att öka försäljningen till dina befintliga kunder. Fokusera på att lära känna dem ännu bättre och arbeta hela tiden med att utveckla hur du arbetar med merförsäljning och korsförsäljning.

Ta kunder från konkurrenterna

Med bra omvärldsbevakning kan du ha koll på vad som händer hos konkurrenterna. När någon kommer på obestånd, får kvalitetsproblem eller kanske en nyckelperson slutar kan det vara läge att gå in och försöka få över några av de större kunderna. Förbered dig genom att bygga upp en konkurrentdatabas så du lätt kan ha koll på vilka kunder respektive konkurrent har. Detta gör att du snabbt kan sätt igång bearbetningen när möjlighet ges och på så vis öka försäljningen.

Öka säljaktiviteten

Oavsett hur bra du är på försäljning, ökad aktivitet leder till ökad försäljning. Till viss del kommer alltid försäljning att vara ”numbers’ game”. Ett samtal till per dag eller ett extra besök i veckan leder till att du ökar försäljningen. Arbete därför hela tiden med att effektivisera ditt arbete så du kan skapa ökad säljaktivitet och därmed öka försäljningen.

Fokusera på kundnytta

Arbetar ni med att sälja genom att påvisa kundnytta eller är ni ute och genomför produktpresentationer? Grunden i att sälja via kundnytta är att genomföra bra behovsanalyser och utifrån det lösa kunderna problem. Fokus på kundnytta ökar försäljningen.

Utveckla din säljkompetens

De bästa idrottsstjärnorna tränar betydligt mer än de tävlar. För säljare är det oftast precis tvärtom, match varje dag. Sätt av tid för att träna och utveckla din säljkompetens. Läs en bok, gå på ett föredrag, lyssna på träningsband i bilen, läs om försäljning på nätet eller gå på en säljkurs. Du ansvarar för att hela tiden förbättra din säljkompetens och lära dig nyheter inom försäljningsteknik.

Skapa en säljande organisation

Är det bara säljkåren som arbetar med försäljning hos er? Genom att träna och framförallt arbeta med inställningen hos all personal som har kundkontakt kan man skapa en säljande organisation som kraftigt kan öka försäljningen. Vill du läsa mer om en säljande organisation rekommenderas ”Hur du får alla på företaget att sälja”.

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik
Om Försäljningschefen

Vi hjälper personer med kommersiellt ansvar att utveckla sin förmåga att skapa en ökad försäljning och tillväxt.
Vi tillföra kunskap och bidra till att goda skapa vanor och beteenden. Allt inom vårt ramverk där vi kopplar ihop kundresan med företagets försäljningsprocess.

Hör gärna av dig

Ring oss på 0709-102200 eller skicka e-post till info@forsaljningschefen.se så pratar vi mer.