Kundnytta: Definition och exempel

Kundnytta är ett ofta förekommande uttryck i försäljningssammanhang så även hos oss på Försäljningschefen. Fokus på kundnytta leder bevisligen till ökad försäljning och dessutom lönsam försäljning. Vad är då egentligen kundnytta och hur lyckas man skapa nytta för sina kunder.

Låt oss titta på en definition av kundnytta, några exempel och gå in på hur du kan skapa kundnytta.

Definition av kundnytta

Kundnytta är värdet en produkt eller tjänst skapar åt en kund. Det handlar alltså om fokus på värdet för kunden och inte egenskaper eller specifikationer för produkten eller tjänsten.

Exempel på kundnytta:

Du driver en sajt om matlagning. Exempel på kundnytta är då ”Dina kunder blir bättre på att laga mat”, ”De lyckas oftare med sin matlagning”, ”De blir väldigt uppskattade i sin umgängeskrets för sin goda mat”.

Att sälja genom att visa på nytta ökar din försäljning och skapar lönsammare försäljning än att visa på exempelvis traditionella produktfördelar.

Utmaningen för många är att förstå vad som skapar nytta för kunden. Först handlar det om att man måste känna sin kund. Du kan läsa mer i ”För att skapa kundnytta måste du förstå kundens problem”.

Det räcker inte med storlek på bolag, bransch, titel på kontaktperson utan det krävs djupare kunskap som till exempel hur din kund tjänar pengar, vilka utmaningar de står inför, vad förändras i deras värld. Vill du läsa mer om hur du får insikt och kunskap om kunden rekommenderas Kundinsikt eller Självfallet skall du fråga kunderna vad de vill ha”.

Vilken nytta gör din tjänst eller produkt

Sedan gäller det att omsätta din produkt eller tjänsts egenskaper till kundnytta. Här ser jag att många har svårt att röra sig bortom rena produktfördelar. Exempelvis ”Datorn har en ny hårddisk som inte blir så varm. Det gör att fläkten inte behöver gå lika mycket, med andra ord en tystare dator”.

Trots en kedja av fördelar är vi fortfarande inte inne på nyttan. Nyttan är att du bli mer produktiv med datorn, du kan arbeta längre stunder, i tystare miljöer tack vare den tysta fläkten.

Genom att effektivt visa på kundvärde kommer du att öka din försäljning och vinst. Fundera därför alltid på vilket värde din lösning tillför. “Kundnytta är värdet en produkt skapar åt en kund.”

Alla behöver fokusera på kunden

Kundnytta är något som behöver finnas med från ledning till de som är ute och möter kunden. Ofta är det mer naturligt för personer med direkt kundkontakt att ha med värde för kunden i allt arbete, men det är lika viktigt i alla roller. Exempelvis arbetar du på ekonomiavdelningen behöver du förstå hur företaget, din avdelning och du bidrar till att skapa värde för kunden. Du kan läsa mer om hur alla kan hjälpas åt i ”Hur du får hela organisationen att fokusera på kundnytta”.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar