Två saker att göra varje dag för att sälja mer

Det företag som inte fokuserar på sin försäljning kommer på sikt inte att finnas kvar. Att attrahera nya kunder och att utveckla och behålla befintliga kunder måste vara en punkt som alltid finns med på dagordningen. Det är inte så att det bara är säljarna på företaget som skall arbeta med försäljning, utan det är något alla måste bidra mer i mindre eller större omfattning.

Det finns en mängd olika saker alla kan bidra med, men två saker sticker ut. Dessa två kan alla göra som en naturlig del av sitt arbete och de hjälper till att öka försäljningen i hela företaget.

Bygg förtroende

Försäljning handlar mer och mer om förtroende. Kunder väljer i stor utsträckning produkt eller tjänst utifrån att de har förtroende för den som skall leverera. Förtroendet finns till viss del i varumärket och själva företaget, men mer och mer finns det hos individerna som arbetar på företaget. Det innebär att förtroende byggs eller raseras så fort en kund eller potentiell kund kommer i kontakt med företaget.

Och alla på ett företag gör saker som i slutändan påverkar kunden. Arbetar du på lagret ansvarar du för att leveransen till kund blir rätt och kommer i tid. Arbetar du på ekonomi skickar du fakturor korrekt och i tid. Arbetar du med HR rekryterar du och utbildar de som möter kunden.
Alla har på så sätt ett ansvar för och kan påverka förtroendet hos potentiella och befintliga kunder. Förtroende kommer att leda till fler nya affärer och att dina kunder stannar längre och köper mer. Det var första saken att göra varje dag för att sälja mer.

Bygg ditt nätverk

För alla som arbetar med sälj är det naturligt att alltid bygga sitt nätverk.  Det är dock minst lika viktigt för alla i organisationen att göra. Om alla chefer på ditt bolag ser till att bygga relationer med cheferna hos era befintliga och tilltänkta kunder kan det hjälpa till enormt i försäljningen. Om alla inom leveransen ser till att bygga nätverk hos era kunder kommer det att underlätta att behålla kunder.

Tänk när din lagerpersonal känner lagerpersonalen hos kunden. Hur lätt är det då inte att förbättra och fördjupa samarbetet. Så hjälp därför alla på företaget att bygga nätverk med era befintliga och potentiella kunder. Läs mer om nätverkande i ”Bli bättre på att nätverka i sju enkla steg”.

Får du alla på ditt företag att alltid arbeta med ovanstående saker kommer det att underlätta för nyförsäljningen och befintliga kunder kommer att köpa mer och stanna längre. Ökad försäljning och ökad vinst helt enkelt!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar