Vad är försäljning – Definition och exempel

Försäljning är att konsekvent attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder. Definitionen av försäljning ger även grunderna för att lycks bli framgångsrik med din försäljning. Ansvarar du för för ett företagsförsäljning behöver du säkerställ att alla delar i definitionen omsätts i praktisk handling på ert företag.

Definition går utmärkt att applicera på både B2B och B2C. Skillnaden mellan de både finns på en mer detaljerad nivå i hur du praktisk arbetar med säljarbetet.

De olika delarna av definitionen

Låt oss börja med att titta närmare på definitionen av försäljning och de olika stegen den beskriver. 

Konsekvent

Genom att göra något konsekvent får du ett liknande utfall. Utfallet vi söker är så klart att få få fler kunder, att de bli nöjda, köper mer och stannar hos oss. För att kunna göra något konsekvent behöver du ha en struktur. Utan struktur kan du inte skala upp din försäljning och du kan heller inte göra den förutsägbar.

Attrahera

Kallas ofta för nyförsäljning då det är det första steget i försäljningsarbetet. Att bearbeta potentiella kunder tills de tackar ja till en första affär.

Utveckla

Merförsäljning är ett ord som delvis beskriver arbetet under utvecklingsfasen. Här handlar det om att växa tillsammans med kunden och utveckla den gemensamma affären.

Behålla

Kundvård, service och anti churn är ord som bedriver denna del. Här handlar det om att ta hand om, vårda och vid behov rädda sin kund. Allt med uppgift att se till att kunden fortsätter vara kund. Du kan läsa mer i ”Sju saker du måste göra för att behålla dina kunder”.

Lönsamma

Är din affär inte lönsam över tid är det inte försäljning. Självfallet kan en enskild affär går back, eller företaget är olönsamt under en period, men över tid behöver affären vara lönsam för att ses som försäljning.

”Försäljning är att konsekvent attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.”

Ovanstående definition hjälper dig inte bara förklara begreppet utan är dessutom perfekt att använda för att analysera och utveckla ditt säljarbete..

Alternativa svar på frågan – Vad är försäljning?

På Wikipedia finns en beskrivning av försäljning. Där försöker man beskriva ordet från flera olika vinklar vilket gör att det tenderar att bli en ganska lång och komplex beskrivning.

Ordet Sales på den engelska Wikipedia är mer genomarbetad men fortfarande väldigt omfattande och blir inte heller speciellt tydlig.

Många säljkonsulter och utbildare tenderar att ge mer romantiska beskrivningar i stil med ”försäljning är att hjälpa människor nå sina mål” eller ”försäljning är att ge energi”.

Dessa definitioner är mycket bra ur syfte att skapa en stolthet för oss som arbetar med sälj. De besvarar dock inte frågan vad försäljning är.

Låt oss till exempel ta ”försäljning är att ge energi”. Energi kan du få i många olika sammanhang. En del får det av att träna. Att få en kram av någon kan ge energi. Energi får du också av att äta.

Att ge energi kan vara ett utmärkt sätt att göra ett lite bättre kundmöte, vilket i sig kan påverka ditt resultat. De beskriver dock inte begreppet försäljning.

Summering

Genom definitionen ”Försäljning är att konsekvent attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.” får du inte bara en tydlig förklaring av begreppet utan även en enkel modell att använda när du leder och utvecklar företagets försäljningsarbete.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar