Frågan ”Vad är försäljning?” Svaret ”Försäljning är konsekvent attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.” Låt oss titta lite närmare på definitionen av försäljning och de olika stegen den beskriver. 

På Wikipedia finns en beskrivning av försäljning. Där försöker man beskriva försäljning från flera olika vinklar vilket gör att det tenderar att bli en ganska lång och komplex beskrivning.

Ordet Sales på den engelska Wikipedia är mer genomarbetad men fortfarande väldigt omfattande och bli inte heller speciellt tydlig.

Många säljkonsulter och utbildare tenderar att ge mer romantiska beskrivningar i stil med ”försäljning är att hjälpa människor nå sina mål” eller ”försäljning är att ge energi”.

Dessa definitioner är mycket bra ur syfte att skapa en stolthet för oss som arbetar med försäljning. De besvarar dock inte frågan vad försäljning är.

”Försäljning är att konsekvent attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.”

– Försäljningschefens definition av försäljning –

Låt oss till exempel ta ”försäljning är att ge energi”. Energi kan du få i många olika sammanhang. En del får det av att träna. Att få en krav av någon kan ge energi. Energi får du också av att äta.

Att ge energi kan vara ett utmärkt sätt att göra ett lite bättre kundmöte, vilket i sig kan påverka ditt resultat. De beskriver dock inte begreppet försäljning.

De olika delarna av definitionen

Konsekvent

Genom att göra något konsekvent får du ett liknande utfall. Utfallet vi söker är så klart att få få fler kunder, att de bli nöjda, köper mer och stannar hos oss. För att kunna göra något konsekvent behöver du ha en struktur. Utan struktur kan du inte skala upp din försäljning och du kan heller inte göra försäljningen förutsägbar.

Attrahera

Kallas ofta för nyförsäljning då det är det första steget i försäljningen. Att bearbeta potentiella kunder tills de tackar ja till en första affär.

Utveckla

Merförsäljning är ett ord som delvis beskriver arbetet under utvecklingsfasen. Här handlar det om att växa tillsammans med kunden och utveckla den gemensamma affären.

Behålla

Kundvård, service och anti churn är ord som bedriver denna del. Här handlar det om att ta hand om, vårda och vid behov rädda sin kund. Allt med uppgift att se till att kunden fortsätter vara kund.

Lönsamma

Är din affär inte lönsam över tid är det inte försäljning.

Ovanstående definition hjälper dig inte bara förklara ordet försäljning utan är dessutom perfekt att använda för att analysera och utveckla din försäljning.

Svaret på frågan ”Vad är försäljning?” är: Försäljning är att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.