Frågan ”Vad är försäljning?” Svaret ”Försäljning är att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.”

Låt oss reda ut de olika begrepp och definitionerna av försäljning. På Wikipedia finns en beskrivning av försäljning. Där försöker man beskriva försäljning från flera olika vinklar vilket gör att det tenderar att bli en ganska lång och komplex beskrivning.

Ordet Sales på den engelska Wikipedia är mer genomarbetad men fortfarande väldigt omfattande och bli inte heller speciellt tydlig.

Många säljkonsulter och utbildare tenderar att ge mer romantiska beskrivningar i stil med ”försäljning är att hjälpa människor nå sina mål” eller ”försäljning är att ge energi”. Dessa definitioner är mycket bra ur syfte att skapa en stolthet för oss som arbetar med försäljning. De besvarar dock inte frågan vad försäljning är.

Vårt svar på frågan, Vad är försäljning?,

Försäljning är att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.

Låt oss även titta på definitionen utifrån dess olika delar:

Struktur: Försäljning handlar till mångt och mycket om struktur. Utan struktur kan du inte skala upp din försäljning och du kan heller inte göra försäljningen förutsägbar.

Attrahera: Kallas ofta för nyförsäljning då det är det första steget i försäljningen. Att bearbeta potentiella kunder tills de tackar ja till en första affär.

Utveckla: Merförsäljning är ett ord som delvis beskriver arbetet under utvecklingsfasen. Här handlar det om att växa tillsammans med kunden och utveckla den gemensamma affären.

Behålla: Kundvård, service och anti churn är ord som bedriver denna del. Här handlar det om att ta hand om, vårda och vid behov rädda sin kund. Allt med uppgift att se till att kunden fortsätter vara kund.

Lönsamma: Är din affär inte lönsam över tid är det inte försäljning.

Svaret på frågan ”Vad är försäljning?” är: Försäljning är att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder.