Sju saker att göra för att behålla dina kunder

Oavsett hur bra du är på att skaffa nya kunder blir det svårt att växa om du inte kan behålla dina kunder. Kostnaden för att behålla en kund är i princip alltid betydligt lägre än att skaffa en ny. Det finns med anda ord mycket pengar att spara på att investera i att behålla dina kunder.

Det finns en stor mängd saker du behöver göra för att se till att behålla dina kunder över tid. Det varierar dessutom från kund till kund. Här har du sju grundläggande saker du måste göra för att behålla dina kunder.

Leverera kundnytta

Att leverera kundnytta är det primära i alla kundrelationer. Leverera kundnytta, mer kundnytta och ännu mer kundnytta. Det är något hela organisationen behöver förstår och i alla lägen fokusera på.
Du kan läsa mer om hur du skapar kundnytta här, ”Fem sätt att skapa kundfokus på ditt företag

Vara tillgänglig

Kan inte kunden nå dig kommer du inte att ha någon kund kvar på lite sikt. Att vara tillgänglig är A och O för alla relationer. Nivån på tillgängligheten beror förstås på flera aspekter men det avgörande är att kunden upplever dig som tillgänglig.

Vara tydlig

Otydlighet skapar osäkerhet. Tydlighet skapar lugn och säkerhet. Om du alltid har med dig detta i i all kommunikationen med kunden har du kommit långt. Självfallet gäller detta internt också. Är man inte tydlig med vad som gäller internt kan man heller inte vara tydlig mot kunden.
De flesta brukar inte ha problem med att vara tydliga när det gäller positiva saker men blir otydlig när det är dåliga nyheter. Tänk på att vid dåliga nyheter och problem är det ännu viktigare att vara tydlig för att behålla din kund.

Hålla dina löften

En av gamla ”sanningar” som finns kring sälj är att säljare lovar runt och håller tunt. En duktig säljare agerar naturligtvis inte så utan precis tvärtom. Lova mindre och leverera mer är ett bra sätt att skapa nöjda kunder som stannar. Att inte hålla löften är en av de saker som skadar kundrelationerna mest och skall undvikas till varje pris.

Vara personlig

Relationer skapas mellan människor. Företag har inga relationer till varandra. Människor tenderar att gör affärer med människor de gillar. Om någon inte gillar dig kommer du att få arbeta mycket mer och sannolikheten för en affär blir betydligt mindre än om du är gillad. Ett sätt att bli omtyckt är att addera lite av din personlighet. Är du hyperprofessionell hela tiden kommer det bli svårare för kunden att bygga en personlig relation med dig. Genom att skapa en personlig relation får du lättare att behålla dina kunder.

Lösa klagomålen

Se klagomål som något bra. De flesta missnöjda kunder klagar inte utan bara försvinner och slutar handla. Uppskatta därför de som klagar för de vill i grunden stanna kvar som kund och dessutom kommer deras klagomål att hjälpa dig bli bättre. Hantera därför alltid klagomål snabbt och på ett bra sätt. Då kommer det att utveckla samarbetet och under lätta att behålla kunden. Tänk också på att det viktiga inte är vem som har rätt eller fel utan att du hanterar problemen och ser till att ni kommer vidare.

Kommunicera, ofta

Alla relationer, privata och affärsmässiga, kräver att man har regelbunden kontakt. Var därför i kontakt med dina kunder, ofta och på olika sätt. Genom att regelbundet höra av dig kan du fånga upp klagomål, viktiga händelser hos kunden och så vidare. Det är inte kundens ansvar att säkerställa att ni håller kontakten, det är ditt. Tänk på att utnyttja all ny teknik på ett smart sätt. Både för att komma ihåg när du skall kontakta kunden och för att kontakta kunden i olika kanaler.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar