8 fallgropar att undvika när du väljer ett CRM

Ett CRM-system ska vara en investering för ditt företag. Något som ska spara pengar och framför allt underlätta att sälja mer och på så vis öka omsättning och vinst. Många gånger blir dock CRM-system inte den lönsamma affär de borde vara utan mer ett resurskrävande IT-projekt.

Anledningarna till att det blir så varierar, men här följer några av de vanligaste fallgroparna när du ska välja CRM-system.

Inget eller otydligt syfte och mål

Finns det inte ett tydligt syfte och mål med systemet behöver ditt företag inte ha ett CRM-system. Svårare än så är det inte. Glöm inte att alltid börja med tydligt syfte och mål med projektet.

Lågt fokus på slutanvändare

Många företag lägger minst tid på att se till att systemet är passande för slutanvändarna, säljarna och säljledningen. Många gånger kommer ledningens önskemål före. På större företag är det inte ovanligt att IT-avdelningen har en mängd skallkrav som utesluter många användarvänliga moderna system.

Slutanvändarnas krav och önskemål måste komma högt upp, de måste också involveras i processen. Det är trots allt där den största nyttan och vinsten finns.

Ett system som uppfyller IT-avdelningens krav men används minimalt och motvilligt, ger inga besparingar och absolut ingen tillväxt.

För stor prisfokus

Priset för systemet ska så klart vara en av de faktorer du tar med i beslutet. Med fokus på ordet en. Många gånger blir priset den tyngsta faktorn och helt avgörande.

Det är alltid bättre att betala lite mer för ett system som skapar verklig nytta.

För stort fokus på funktioner

När man besöker många CRM-företag hemsidor blir man dränkt i information om coola funktioner. Funktioner, så kallade features, i sig har inget värde om du inte kan använda dem och framförallt om du inte använder dem i ditt säljarbete.

Börja alltid med att går igenom er säljprocess och titta på vad ni behöver för stöd, därefter titta på vilka system som stödjer det ni har behov av.

För lite tid och resurser för anpassning

Även om du väljer ett system som är superenkelt och har väldigt lite möjligheter att anpassa måste du just anpassa det för dig. Det finns inget system i världen som bara är att köpa och köra även om många företag vill framställa just sitt CRM-system så.

Tänk därför på att det kommer ta tid och ibland kosta mycket eller lite pengar att anpassa systemet så att det passar dig.

Ta också noga reda på om du kan göra inställningar själv eller kommer att behöva hjälp från leverantören, vilket oftast är mycket mer kostsamt.

För få eller för många integrationer

Att integrera system med varandra har blivit enklare och enklare, många leverantörer erbjuder färdiga integrationer till ingen eller en liten kostnad.

Se dock till att fundera på vad är det just ditt företag behöver integrerar till. Även om det inte kostar så mycket med integrationen så ska den skapa nytta, annars är risken bara att det är något som ska underhållas, vilket i sin tur suger kraft och kostar pengar.

Omvänt: glöm inte bort integrationer där du verkligen behöver dem, sådana som är kritiska för just ditt flöde. Utan dem kan hela CRM-investeringen bli bortkastad.

För lite tid och resurser till utbildning

Alla system kräver utbildning, mer eller mindre men någon utbildning krävs det. Allt från långa avancerade utbildningar till att du lär dig genom att testa dig fram och arbeta med det.

Fall därför inte i fällan att tro att det inte behövs utbildning och träning i systemet utan se till att sätta av tid för det arbetet.

Ingen eller långsam utveckling

Beroende på ditt företags storlek eller komplexiteten hos era processer är det lättare eller svårare att byta system. Oavsett är det alltid ett rätt omfattande arbete att implementera ett CRM-system i din organisation. Det är därför viktigt att välja ett system som har en snabb och kontinuerlig utveckling. Titta på den historiska utvecklingen av systemet så får du en uppfattning om vilket tempo utvecklingen sker i.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar