Kundinsikt eller Självfallet skall du fråga kunderna vad de vill ha

Kundinsikt är viktigt av många anledningar. Kundinsikt hjälper dig att lyckas med din försäljning och marknadsföring. Produkt- och tjänsteutveckling blir betydligt mer framgångsrik med god kundinsikt. Bristen på kundinsikt leder nästan alltid till dyra och tidskrävande satsningar. Kundinsikt är helt enkelt viktigt för företagets överlevnad och fortsatta framgång.

Symptom på svag kundinsikt

Det finns alltför ofta en övertro på att man har koll på kunden och att det är något annat som är problemet. Nedan finner du ett antal exempel på saker som ofta beror på bristande kundinsikt.

  • Låg interaktion med ert content i sociala medier, exempelvis få likes och kommentarer.
  • Få spontana förfrågningar från potentiella kunder, exempelvis få inkommande förfrågningar via växeln.
  • Svårt att få deltagare på till exempel webinarier och seminarier.
  • Tidskrävande och kostsamt att få till möten med potentiella kunder.
  • Låg avslutsfrekvens i försäljningen, exempelvis har säljarna svårt att förmedla kundnyttan.

Det kan givetvis finnas fler orsaker till ovan, speciellt om du bara har problem med en eller två av dem. Är ovan något du känner igen dig i bör du dock titta närmare på hur du kan öka kundinsikten på ditt företag.

Fem sätt att få ökad kundinsikt

Det finns en mängd sätt att öka kundinsikten och olika metoder passar olika branscher och företag. Följande fem metoder fungerar för de absolut flesta.

Enkäter
Enkäter är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka kundinsikten. Enkäter är oerhört flexibla och går att använda sig av under hela kundens köpresa.

Uppsökande samtal
Att låta kundansvariga eller andra lämpliga personer ta kontakt med kunden är en metod som inte bara ökar kundinsikten utan också skapar bättre relationer.

Research
Använd Google, sociala medier eller andra sätt för att se vad som händer hos dina kunder. Till exempel vilka problem de lyfter fram och vad de kommenterar på sociala medier.

Djupintervjuer
Har du ett specifikt område som exempelvis utveckling av en ny produkt kan djupintervjuer vara ett perfekt sätt att verkligen få reda på vad kunden tycker.

Iaktta dem
Om det är möjligt att iaktta eller på något sätt studera dem när de använder din produkt eller tjänst är detta ett ovärderligt sätt att skapa ökad kundinsikt.

Men kunden vet ändå inte vad de vill ha, eller gör de?

Kanske är ett av de mest kända citaten kring produktutveckling citatet av Henry Ford om att inte fråga sina kunder.

Om jag hade lyssnat på vad kunderna vill ha, så hade de svarat en snabbare häst.  (Henry Ford)

Det är helt sant att t-Forden blev en stor succé och att han enligt historien inte hade någon dialog med kunderna. Att för den skull inte fråga kunderna om vad de vill ha anser jag vara fel slutsats. Hemligheten ligger inte i om du skall fråga utan hur du skall fråga.

Om han hade frågat vad de ville ha hade de säkert sagt en snabbare häst. De flesta av oss har svårt att artikulera lösningen på våra problem. Därför behövs marknadsföring och framför allt säljare som hjälper sina kunder att lösa problemen.

Istället för att fråga kunderna vad de vill ha handlar det om att ställa frågor kring hur de gör idag och vilka problem som finns kring det. Fråga till exempel vad de vill uppnå. I fallet med hästen blir svaret troligen förflytta mig från punkt A till B.

Låt därefter kunderna berätta om och hur de löser det idag. Vad är bra och dåligt med den nuvarande lösningen? Våga också utmana kunden genom att fråga varför de gör som de gör idag och varför behovet av att förflytta sig uppstår.

Genom att ställa frågor som dessa kommer de inte att svara ”en snabbare häst”, de kommer heller inte att svara ”en T-Ford”. Däremot får du ökad kundinsikt och kan betydligt snabbare och enklare presentera din lösning på problemet.

Slutligen

Att fråga kunden är ett bra sätt att få ökad kundinsikt, om du frågar på rätt sätt. Kundinsikt är av största vikt för att lyckas!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar