Definition av social försäljning

Social försäljning har snabbt gått från att vara ett modeord till att bli ett mycket effektivit sätt för framgångsrika säljare för att kommunicera med sina potentiella kunder. Fortfarande finns det stora variationer i definitionen av social försäljning.

”Social försäljning är när en säljare använder sociala medier för att interagera med potentiella kunder. Interaktion sker genom att säljaren delar med sig av kunskap såsom artiklar, samt svarar på frågor i det aktuella ämnet. Interaktionen bygger då sakta upp en relation fram tills den potentiella kunden är redo att inleda en inköpsprocess.”

Således, genom att använda sociala medier i försäljningen, kan säljarna ge kunskap och nytta till sina potentiella kunder. De kan då i mindre utsträckning avbryta med kalla samtal och rena produktpresentationer.

Vill du ta del av fler definitioner av social försäljning kan du läsa hur 10 av LinkedIn ”Influencers” definierar social försäljning.

Resultat av att arbeta med social försäljning

79% av säljare som använder sociala medier i sin försäljning säljer mer än sina kollegor.
(Källa: Forbes)

Vinster och fördelar med att arbeta med social försäljning är många. Det finns en mängd konkreta fördelar som du kan läsa mer om i ”Enorm potential med att arbeta med social försäljning” och vill du läsa mer om försäljning via social medier rekommenderas ”Går det att sälja via sociala medier?”.

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.