Fem saker som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna

Vad är det egentligen som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna? Att vara en riktigt framgångsrik säljare kräver en kombination av en mängd olika färdigheter. I denna artikel kommer vi att titta närmare på de fem viktigaste faktorerna som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna. Flera av dem är små skillnader i färdigheter eller inställning, men som ger stort resultat i hur man lyckas öka sin försäljning och skapa starka relationer med sina kunder.

Allt hänger ihop.

Medelsäljarna ser på försäljningen som en tävling där bara en kan vinna. De slåss om kundernas gunst framför konkurrenten och fokuserar bara på att vinna en affär. De ser primärt varje affär som isolerad och inte affärsvärlden som en helhet.

De bästa säljarna förstår att allt hänger ihop. Den som bäst kan se flöden och helheten har störst chans att lyckas. De skapar nätverk där de lätt kan finna nya lösningar via kunder, partners, leverantörer och ibland även konkurrenter.

Nätverkar för att växa som individ, inte för att driva affärer.

Synen på nätverkande är det andra som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna. Medelsäljarna bygger och utnyttjar primärt sitt nätverk för att driva affären. De skiljer hårt på sitt privata umgänge och arbetsrelationer. De utnyttjar sitt nätverk primärt för att be om hjälp med en affär.

De bästa säljarna bygger relationer med alla i sin omgivning primärt för att utvecklas som individer. De söker sig aktivt till nya människor för att lära och utvecklas. De delar upp sitt nätverk efter intressen snarare än jobb och privat. De börjar med att ge och blir därför belönade mångdubbelt.

Motivation kommer inifrån, inte från chefen.

Medelsäljarna förväntar sig att bli motiverade av chefen. De är beroende av tävlingar, firande och andra aktiviteter från chefen för att hålla motivationen upp. Detta gör att deras prestation till stor del styrs av hur bra deras chef är.

De bästa säljarna vet att motivation kommer inifrån. De får sin energi från allt arbete, mötet med kunden, att lösa kundens problem och vinna affärer. Det gör att de inte bara är motiverade utan de bidrar också till gruppens motivation.

IT är ett stöd, inte ett onödigt ont.

Ytterligare en sak som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna är synen på IT och system. Medelsäljarna använder primärt teknikstöd för att de måste och för att ledningen följer upp via det. Det gör att det blir ett tråkigt moment i arbetet och både drar ned motivation och tar tid istället för att spara tid.

De bästa säljarna ligger i framkant vad gäller nytt teknikstöd. De har inställningen att företaget skall se till att de har det bästa stödet och de maximerar nyttan av det oavsett om det är mobiltelefonen eller CRM-systemet.

Arbetet är mer än ett jobb.

Den sista och femte skillanden mellan de bästa säljarna och medelsäljarna är synen på arbete. Medelsäljarna går primärt till jobbet för att tjäna pengar. De agerar endast utifrån sina mål och provisioner. Därför gör de allt för att klara sina mål, få sin provison och högre lön. Detta märks av kunderna och därför får de jobba hårt för varje affär.

Vill du veta mer om löner och provisioner för säljare och försäljningschefer? Ladda ned Försäljningslönebarometern.

De bästa säljarna går primärt till jobbet för att det är kul. De gillar genuint att möta kunder, skapa affärer och allt arbete kring affären. Denna genuina känsla uppfattas av kunderna vilket gör att de säljer mer, tjänar mer och har ännu roligare.

Slutligen om skillanden mellan de bästa säljarna och medelsäljarna

Att lyckas inom försäljning är komplext och omfattande. Det kräver insats i tid och engagamang för att lyckas. Det går också att lyckas på olika sätt inom olika branscher och roller. Det som kvarstår är att skillnaderna mellan medelsäljarna och de bästa säljarna ofta är små. Det kommer ned till få områden i inställning och att konsekvent göra det som krävs för att lyckas.

Frågan du bör ställa dig – Är du en medelsäljare eller är du en av de bästa?

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar