Fem saker som skiljer de bästa säljarna från medelsäljarna

1. Allt hänger ihop.
Medelsäljarna ser på försäljningen som en tävling där bara en kan vinna. De slåss om kundernas gunst framför konkurrenten och fokuserar bara på att vinna en affär. De ser primärt varje affär isolerad och inte affärsvärlden som en helhet.

De bästa säljarna ser att allt hänger ihop. Där den som bäst kan se flöden och helheten har störst chans att lyckas. De skapar nätverk där de lätt kan finna nya lösningar via kunder, partners, leverantörer och ibland även konkurrenter.

2. Nätverkar för att växa som individ, inte för att driva affärer.
Medelsäljarna bygger och utnyttjar primärt sitt nätverk för att driva affären. De skiljer hårt på sitt privata umgänge och arbetsrelationer. De utnyttjar sitt nätverk primärt för att be om hjälp med en affär.

De bästa säljarna bygger relationer med alla i sin omgivning primärt för att utvecklas som individer. De söker sig aktivt till nya människor för att lära och utvecklas. De delar upp sitt nätverk efter intressen snarare än jobb och privat. De börjar med att ge och bli därför belönade mångdubbelt.

3. Motivation kommer inifrån, inte från chefen.
Medelsäljarna förväntar sig att bli motiverad av chefen. De är beroende av tävlingar, firande och andra aktiviteter från chefen för att hålla motivationen upp. Detta gör att deras prestation till stor del styrs av hur bra deras chef är.

De bästa säljarna vet att motivation kommer inifrån. De får sin energi från allt arbete, mötet med kunden, att lösa kundens problem och vinna affärer. Det gör att de inte bara är motiverade utan de bidrar också till resten av gruppens motivation.

4. IT är ett stöd, inte ett onödigt ont.
Medelsäljarna använder primärt teknikstöd för att de måste och ledningen följer upp via den. Det gör att det blir ett tråkigt moment i arbetet och både drar ned motivation och tar tid istället för att spara tid.

De bästa säljarna ligger i framkant vad gäller nytt teknikstöd. De har inställningen att företaget skall se till att de har de bästa stödet och de maximerar nyttan av det oavsett om det är mobiltelefonen eller CRM-systemet.

5. Arbetet är mer än ett jobb.
Medelsäljarna går primärt till jobbet för att tjäna pengar. De agerar endast utifrån sina mål och provisoner. Därför görs allt för att klara sina mål, få sin provison och högre lön. Detta märks av kunderna och därför får de jobba hårt för varje affär.

De bästa säljarna går primärt till jobbet för att det är kul. De gillar genuint att möta kunder, skapa affärer och allt arbete kring affären. Denna genuina känsla uppfattas av kunderna vilket gör att de säljer mer, tjänar mer och har ännu roligare.

Är du en medelsäljare eller är du en av de bästa?

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.