Fördelar och vinster med Social Selling

Social Selling är när säljarna på olika sätt möter och interagerar med potentiella kunder i sociala medier. Det är ett effektivt sätt att möta och hantera den snabba förändringen och digitaliseringen av försäljningen och kundens köpresa. Det finns många fördelar och vinster med Social Selling, både den enskilde säljaren och företaget som helhet.

I denna artikel får du ta del av både övergripande vinster och snabba och enkla fördelar med att arbeta med Social Selling.

Övergripande vinster med Social Selling

Ökad försäljning

Genom att skapa kontakt och bygga relationer med potentiella kunder får dina säljare flera fördelar. Över tid får de fler potentiella kunder att bearbeta. Genom att de över tid får bättre relationer med sina potentiella kunder ökar sannolikheten till affär. Sammantaget leder detta till ökad försäljning.

79% av säljare som använder sociala medier i sin försäljning säljer mer än sina kollegor.

(Källa: Forbes)

Bättre samarbete mellan sälj och marknad

Resultaten blir bättre och mer kostnadseffektiva om sälj och marknad arbeta tätt tillsammans. För B2B-företag är detta i många fall helt avgörande för att lyckas i framtiden. Att arbeta aktivt med Social Selling leder till att sälj- och marknadsföringsgruppen behöver samarbeta. Det gör att både grupperna blir mer effektiva och samspelta.

Lojala och nöjda kunder

Kundernas köpresa börjar allt oftare i digitala kanaler. Genom att möta kunden tidigt i deras köpresa ökar möjligheten att bygga en bra relation och få möjlighet att bidra med kunskap och lösningar kring deras problem.

67 percent of the buyer’s journey is now done digitally.

(Källa: SiriusDecisions)

Dessutom ökar ni möjligheten att bygga förtroende kring ert varumärke genom att möta era kunder med konsekventa budskap i alla kanaler. Social Selling hjälper er att nå kunderna under hela köpresan, med relevanta och konsekventa budskap.

Fler fördelar och vinster med Social Selling

Genom att dela bloggposter och annat kunskapsinnehåll får detta spridning. Motsvarande spridning går att nå genom betald annonsering. Arbetar ni strukturerat med Social Selling kan spridningen man uppnår leda till att man kan lägga delar av marknadsbudgeten på andra saker alternativt nå fler utan ökad kostnad. Material delat av individer tenderar också att ge bättre effekt när det kommer till försäljning jämfört med sponsrat innehåll. Läs mer ”Lyckas med Social Selling – checklista för vd och försäljningschef”.

När säljarna och företaget som helhet interagerar med kunderna tidigare och på fler sätt i köpresan ökar kunskapen om kunden. Att ha en hög kundkännedom är en framgångsfaktor i all försäljning och så även Social Selling. Genom att strukturerat samla ihop den ökade kunskapen om kunden vinner ni fördelar både vad gäller produktutveckling och utveckling av försäljningen. Ökad kundkännedom ger också en klar fördel i enskilda affärer med ökad chans att stänga affären.

Ett väl fungerande Social Selling-arbete leder nästan alltid till ökad trafik till hemsidan. Om ni har leadmagnets som e-böcker, whitepapers mm leder den ökade trafiken till fler leads.

Medarbetarna och företaget kommer att uppfattas som kunniga inom sitt område. Det ger vinster och fördelar såsom lättare att ta bättre betalt, lättare att attrahera nya kunder, lättare att attrahera rätt personal.

Nästa steg

Social Selling är en effektiv metod för att hantera den förändring som sker inom försäljning idag. Det finns en stort antal fördelar och vinster med Social Selling, både på kortare och längre sikt. För uppnå fler vinster och fördelar krävs ett långsiktigt och framförallt konsekvent arbete med Social Selling. Läs mer ”Social Selling på en timme i veckan”.

Hur stora vinster och framförallt hur snabbt ni kan se resultat beror på en mängd faktorer såsom bransch, hur långt ni kommit med digitaliseringen, hur väl fungerande försäljning ni har idag och så vidare.

Börja därför med att titta på hur det ser ut i din organisation och vilka vinster och fördelar ni skulle kunna uppnå genom att börja arbeta med Social Selling.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar