Smarketing: Koordinera marknad och försäljning

Om det inte redan är så på ditt företag är det hög tid nu. Att få ihop försäljning och marknad och få dem att fungera bra tillsammans. Termen Smarketing, en kombination av engelskans sales och marketing, är ett tydlig exempel på trenden att få ihop de två delarna. Fortfarande slösar många företag bort stora summor genom att marknad och försäljning kör två separata race. De kostar pengar och tid för organisationen. På lite sikt kommer de som lyckas springa åttor runt de andra bolagen. Frågan du vill ställa dig: Vill du tillhöra de som lyckas?

Anledningarna till de ofta rätt dåliga samarbetena mellan försäljning och marknad är många. De är ofta organiserade som två avdelningar med två chefer. VD ställer ofta inte tydliga krav på vad som skall uppnås. Marknad pratar kampanjer och projekt. Försäljning pratar processer och flöden. Samtidigt finns det så många beröringspunkter och både kommunicerar direkt med kund. Båda är inne i en tydlig period av förändring. Båda har enorma nya möjligheter i samband med digitaliseringen. Låt oss titta på några och hur man kan skapa en tydligare koordinering mellan försäljning och marknad.

Gör det enklare att samarbete

Vi tenderar att göra det som är enkelt. Är det enkelt att samarbeta mellan försäljning och marknad idag? Sparar ni dokument och mallar på samma ställe med en struktur alla förstår? Finns det möten och andra tillfällen att prata med varandra? Involverar ni varandra i era olika aktiviteter? Det kan handla om att personer på marknad följer med på kundbesök ibland och att någon från försäljningen är med när man tar fram den nya hemsidan.

Anpassade terminologier och processer

Inom både försäljning och marknad har man en mängd olika termer och ord. Börja med att se till att alla förstår vad alla pratar om. Vet alla vad de olika trestaviga förkortningarna ni slänger er med betyder?

Att slå ihop processer kan vara ett tyngre arbete men lika nödvändigt. Ofta går det mycket snabbare om man börjat prata om kundresan. Det är trots allt en process som både försäljning och marknad skall förhålla sig till. Syftet med båda avdelningarnas arbete är att generera intäkter till bolaget och det gör man genom att möta kunden på olika sätt vid olika tillfällen.

Titta också på när överlämning sker mellan försäljning och marknad och sätt upp tydliga rutiner så att inget faller mellan stolarna. Exempel på detta är ett lead som kommer in från ett frukostseminarium och sedan skall följas upp av försäljning.

Tillbringa tid ihop

Om man som försäljningschef samåkt med en säljare i ett par dagar brukar det vara i princip omöjligt att inte ha kommit närmare varandra och fördjupat relationen. På samma sätt behöver medarbetarna på försäljning och marknad tillbringa mer tid tillsammans. Både med att arbeta med konkreta arbetsuppgifter och att bara ha tid att prata och lära känna varandra.
Det kan vara att vara med på varandras möten och konferenser. Ta sig an gemensamma projekt. Ordna en gemensam AW eller fika.

När medarbetarna känner varandra på flera plan ökar förståelsen och möjligheten till samarbete. Det blir också enklare att hantera problem som uppstår längs vägen. De flesta tenderar att inte sitta och gnälla på personer man har en relation med, de går man istället och pratar med.

Gemensamma mål

Samarbete kräver att man siktar på samma mål. Detta är grundläggande för ledning och i slutändan VD att säkerställa. Mäts avdelningarna på samma övergripande mål? Därefter behöver man säkerställa att målen bryts ned så de olika avdelningarna är koordinerade och leder till det stora målet.

Följ upp och utveckla

Inget sker över en natt. Löpande uppföljning krävs för att lyckas. Baserat på vad som kommer fram i uppföljning och måluppfyllnad bör arbetat justeras och utvecklas. Detta för att på allvar arbeta med Smarketing.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar