Framgångsrikt ledarskap – Självbild

Ledare skapar resultat genom andra. För att skapa resultat har du som ledare oftast en mängd saker att arbeta med, såsom träning, skapa bra rutiner, belöningssystem och så vidare.

En sak som du dock måste ta i beaktande innan du gör allt annat är dina medarbetares självbild. Det finns nämligen forskning som påvisar att det är bättre att förbättra sin självbild än att genomföra olika förändringar på jobbet som exempelvis träning och ändring av rutiner mm.

Är det då en ledarens ansvar att arbeta med människors självbild? Ansvar är kanske att ta i, men forskningen indikerar att det är ett mycket viktig faktor för att nå framgång. Om du som ledare skall få andra att skapa resultat måste du också våga ta tag i detta område.

Om du har medarbetare med dålig självbild som inte tror att de kan klara av sina mål, att de är redo för sina utmaningar eller helt enkelt i största allmänhet inte anser att de duger, kommer det att slå igenom i deras resultat. De kommer undermedvetet att leta bekräftelse på att de skall misslyckas. Detta beteende kommer att lysa igenom i alla deras relationer med andra vilket i sin tur leder till ännu mer misslyckande.

Omvänt, medarbetare med en bra självbild har lättare att utveckla sina förmågor och anta större utmaningar. De kommer helt enkelt att leta efter saker som påvisar att de skall lyckas. Andra människor kommer att uppfatta detta och de blir på så vis ännu mer framgångsrika.

Du som ledare kan med andra ord lyckas bättre med att skapa resultat genom att arbete med att utveckla dina medarbetares självbild. Självfallet gäller samma sak för din egen självbild.

Du kan läsa mer om hur du kan utveckla din och dina medarbetares självbild i ”Förbättra din självbild och sälj mer”

Källa: Gribble (2000) ”The Psychosocial Crisis of Industry Versus Inferiority and Self Estimate of Vocational Competence in High School Students”

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.