De senaste månaderna har SL och framförallt Torbjörn Rosdahl (M) varit i kraftigt blåsväder på grund av höjningen av SL-taxan och hur denna har skötts.

Först skall sägas att höja priser är en naturlig del av företagande och försäljning. En duktig säljare är självfallet duktig på att ta betalt. Att sälja enbart på att ha lägsta pris är som tidigare sagt inget som imponerar ur försäljningsperspektiv. Om du levererar en produkt som tillför kundvärde är det sällan ett problem att få betalt.

Sedan handlar det om hur du går tillväga när du höjer priset. SL och framförallt Torbjörn Rosdahl (M) får nog sägas ha genomfört ett skolboksexempel på hur du inte skall göra när du höjer priset. Till SL och alla er andra kommer därför två tips på hur man går tillväga i samband med prishöjningar.

Motivera

Kunden behöver förstå varför du höjer priset. Kunder som köper av dig löpande och utan förklaring möts av en prishöjning reagerar troligen negativt. Om du kan motivera höjningen, exempelvis genom kvalitetsförbättring eller ökade tillverkningskostnader, kommer du inte att få stående ovationer men motståndet mot prishöjningen blir mindre. Kan du dessutom redogöra för vad du har gjort för att motverka prishöjningen, såsom effektiviseringar, kommer detta underlätta ytterligare.

Visa förståelse

Oavsett hur liten höjningen är och hur väl du kan motivera skulle kunden helst se priset oförändrat eller kanske till och med sänkt. Det gäller alltid att visa förståelse för att din prishöjning inte är vad kunden önskar. Oavsett reaktion från kunden är det aldrig klokt att försöka förringa höjningen med jämförelser vad det innebär. Du är inte insatt i kundens ekonomiska situation och det som kan vara oväsentlig för dig, som tre chipspåsar för Torbjörn Rosdahl (M), kan upplevas som mycket för kunden.

Att genomföra en prishöjning är en återkommande uppgift för alla oss som arbetar med sälj. Hur gör du när du höjer priset?

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik