”Själv tycker jag att det är ett straff att behöva bo i Stockholm jämfört med att bo i Umeå eller -New York eller någon annan ¬trevligare stad.” ”Det är lite tråkigt i jämförelse. Det är lite snålt på något sätt, hur människor är mot varandra.”

Uttalandet ovan kommer från Vänsterpartiets nye ledare Jonas Sjöstedt. Att prata ner någon eller något är ett vanligt nybörjarmisstag inom kommunikation. När du klanka ner på något får det dig att framstå som negativ och gnällig. Du riskerar också att reta upp människor som inte håller med dig. När du retat upp någon är sannolikheten för lyckad kommunikation i framtiden mycket liten. Även de som håller med dig i ditt gnäll kan trots detta bli avståndstagande. De vet aldrig om du gnäller över dem när de inte är närvarande.

Om du istället pratar upp det du gillar framstår du som positiv. Du uppfattas som en person som är framåt och gärna berättar om vad du tycker är viktigt för dig. Även om mottagaren av budskapet inte håller med om din åsikt är risken liten att de skall ta illa upp av att du gillar något annat än de själva.

Har du specifik kritik skall du självfallet formulera den, men i positiva ordalag.

Exempelvis: ”Jag tror Stockholm skulle bli en varmare stad om det fanns fler parker och andra platser där människor kan mötas”

Även om du ovan indirekt säger att Stockholm inte är en tillräckligt varm stad, är du inte lika negativ som Jonas Sjöstedt. Du visar också att du har en lösning och vill att det skall bli bättre. Jonas Sjöstedt däremot kritiserar utan att erbjuda en lösning.

Pratar du upp det du gillar ökar du möjligheten att skapa en kontakt med nya människor. Skapar du en kontakt ökar möjligheten att människor lyssnar på dig och då kommer du att nå fram bättre med ditt budskap.

Prata aldrig ned, prata upp!

Vill du läsa mer om presentationsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Säljande presentationer”, klicka här för att ladda ned den.

 

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik