B2C säljare

Artiklar från bloggen med fokus på B2C säljare

Beskrivning av B2C säljare

B2C säljare, ’Business-to-Consumer’, innebär försäljning direkt till konsumenter. Skiljer sig från B2B (Business-to-Business), där försäljning sker mellan företag. B2C-fokus är att nå konsumenter via detaljhandel, onlinehandel, direktförsäljning. Viktiga aspekter är kundrelationer, marknadsföring, och anpassning av produkter eller tjänster till konsumentens behov.

Fler ämnen på bloggen