Sju områden att behärska för att bli framgångsrik inom försäljning

Framgångsrik inom försäljning är något man blir.  För att bli riktigt duktig inom försäljning behöver du hantera en hel del saker och löpande träna på ditt försäljningsarbete. Det finns ingen lösning eller checklista som fungerar för alla olika former av försäljning. Det finns dock ett antal områden som du behöver behärska oavsett vilken typ av försäljning du arbetar med.

Genom att behärska följande sju områden kommer du att kunna bli framgångsrik inom försäljning.

Produktkunskap

En gedigen produktkunskap kommer att hjälpa dig att bli framgångsrik inom försäljning. Produktkunskap där du verkligen kan din produkt, både ur ett rent produktperspektiv och nyttan den kan skapa. Produktkunskapen förbättrar din förmåga att hantera invändningar och på ett bra sätt möta kundens behov med ditt erbjudande.
Det här området har blivit betydligt mer krävande de senaste åren.

Kunderna har tillgång till mycket mer information och är generellt väl pålästa. Det ställer därför mycket stora krav på dig som säljare att kunna din produkt på djupet.

Branschkunskap

Kunskap om branschen eller branscherna du arbetar med kommer att göra dig framgångsrik inom försäljning. De potentiella kunderna kommer att uppleva att du är en av dem och förstår deras problem. Du kommer också snabbt att kunna dra nytta av eller undvika problem med just din tjänst då du förstår vad som händer och sker inom branschen.

Det här området kan man med fördel samarbeta kring inom säljgruppen. Man fördelar branschens olika områden och var och en håller sig uppdaterad och informerar regelbundet sina kollegor.
Nivån som krävs på kunskapen varierar från bransch till bransch, inom vissa områden är denna generellt låg både hos köpare och säljare. I andra branscher krävs det en mycket hög kunskapsnivå och det är svårt att kunna göra affärer utan en lång erfarenhet.

Affärsmannaskap

För att bli framgångsrik inom försäljning är affärsmannaskap A och O. Din förmåga att korrekt bedöma, förstå affärsfrågor och kunna ta rätt taktiska beslut spelar en avgörande roll för din framgång. Genom att behärska affärsmannaskap kan du driva dina affärer snabbare och mot bättre avslut, vilket gör dig mer framgångsrik inom försäljning.

Här kan ledningen göra en enorm skillnad på resultatet genom att hjälpa hela organisationen att lyfta fokus på affären och kunden. Vill du ha tips på hur du går tillväga rekommenderas ”Hur du skapar ökat affärsmannaskap på ditt företag”.

Strategisk planering

För att bli framgångsrik inom försäljning krävs planering. Strategisk planering ger dig en färdväg och inriktning, vilket gör att du fokuserar din tid och dina resurser. En plan för att bli framgångsrik inom försäljning helt enkelt.
Inom detta område ligger naturligtvis ett stort ansvar på ledningen och chefen, men du som individ vinner på att lyfta blicken. Här handlar det om att tänka både större och längre.

Till exempel kan det innebära att alltid ha en grov arbetsplanering på minst tolv månader. Du som säljer mer komplexa tjänster och produkter kan behöver ha en horisont på flera år.

Leadsgenerering

Många lyfter fram detta som en av de största utmaningarna inom försäljning. De potentiella kunderna blir svårare och svårare och nå. Sedan är de mer krävande och för att få till ett samtal eller ett möte krävs betydligt mer idag än för bara några år sedan.

Utveckla strategier och fungerande sätt för att skapa fler leads så är du på väg mot att bli framgångsrik inom försäljning. Att ständigt ha nya leads att bearbeta kommer att öka försäljningen, att ständigt ha nya köpklara leads kommer att få din försäljning att explodera. Marknadsföringens primära syfte idag är inte att bygga svårmätbara saker som varumärke, igenkänning och annat utan att skapa leads som är redo att inleda en köpprocess. Lyckas du med det kommer du att bli framgångsrik inom försäljning.

Kontakter

Att ständigt knyta nya kontakter och utveckla de du har kommer att göra att du blir framgångsrik inom försäljning. Frågor du kan ställa dig är ”Hur många kontakter skulle hjälpa mig om deras företag överväger att byta ut mig som leverantör?, ”Hur många kan jag ringa efter kontorstid och vice versa?”. Knyt därför alltid nya kontakter och fördjupa dem du har. Hjälp dem att bli hjältar på sina bolag. Hjälp dem att lösa sina problem och känna tillfredsställelse.

Kontakter tar både tid och kraft att bygga och underhålla. Våga därför välja med omsorg och våga fokusera. Att samla visitkort och tro att det är antalet kontakter som räknas är oftast inte den mest framgångsrika taktiken.

Säljkompetens

Slutligen krävs förstås säljkompetens för att bli framgångsrik inom försäljning. Hur konverterar du leads till betalande kunder? Hur driver du din process från första kontakt, behovsanalys, presentationer och förhandling till avtal? Att behärska och vara bäst i klassen på varje steg kommer att vara det som skiljer de som är framgångsrika inom försäljning från de som inte är det.

Här gäller det också att fortsätta träna även när du varit verksam tio eller till och mer tjugo år i yrket. Den dagen du börjar tänka att du inte behöver lära mer eller träna, den dagen slutar du växa och så också din försäljning.

 

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar