Sju tips på hur du lyckas med att införa ett nytt CRM-system

Många känner oro inför nya system då man tycker det är komplext och svårt. Det skrivs också ofta om hur merparten av IT -projekten inte blir som tänkt. Jag har infört ett antal nya CRM-system och tänkte dela med mig av mina bästa tips för att lyckas.

Affärsprojekt – inte IT-projekt

Redan här börjar det gå fel i många införanden. Man pratar om det som ett IT-projekt. Många låter till och med IT leda arbetet. CRM är inget IT-projekt. Det är ett affärsprojekt. I alla fall för er som har som syfte att öka försäljningen med ett CRM.
Införandet måste ägas och ledas av försäljningsledningen, då ökar chansen radikalt att lyckas.

Syfte och mål

Alltid, i alla sammanhang, kommer det att gå bättre om du har ett tydlig syfte och mål. Det gäller självfallet även i ett CRM-projekt. Se till att alla syften och mål är satta och väl förankrade med alla som skall arbeta i projektet. Det gör det lättare att hålla farten och kursen när alla detaljkrav dyker upp längre fram.

Ledningen måste vara med, men framförallt medarbetarna

Att ledningen skall vara med i projektet är en rätt uttjatad sanning. Det brukar vara svårt att missa då det både behövs pengar och resurser. Det man oftare missar är att medarbetarna är med på tåget. Dvs, att säljarna förstår varför man skall ha ett CRM-system och att man ser till att ha säljarnas behov i första rummet när man tittar på olika lösningar.

Bästa matchen inte exakta matchen

Många lägger mycket tid på att dokumentera sina processer i detalj och ger sig sedan ut och letar efter ett system som fyller deras kravspec. Många gånger tas även beslutet på bästa match mot kravspecen. Självfallet skall du ha koll på era behov men var öppen när du letar alternativ. Var även beredd på att ändra hur ni arbetar för att kunna matcha det systemet ni vill ha. Det finns så många fler aspekter än att till punkt och pricka kunna stötta era flöden.

Skapa många vinnare

Ju fler vinnare du kan skapa med det nya CRM-systemet desto bättre kommer införandet att gå. Om säljarna känner att de sparar tid, ekonomiavdelningen att de får korrekta faktureringsunderlag och ledningen att de får sina säljprognoser, då kommer alla att hjälpas åt att lyckas.

Mindre administration

För att lyckas måste CRM-systemet minska administrationen, inte tvärtom. Upplevs det som att det blir mer jobb att ha ett system kommer det inte att användas. Det finns så många bra system på marknaden som förenklar, välj inte ett som krånglar till det.

Se till att inte skapa funktioner som skapar extra administration och inte skapar mycket nytta. Utmana varje steg i informationsinsamling så att onödigt arbete inte skapas för användare.

Utbilda, utbilda, utbilda

Det räcker inte att alla får den traditionella dagen med utbildning på det nya systemet. Du behöver lägga upp en plan som sträcker sig över ett halvår eller kanske till och med ett år där olika utbildningsinsatser sprids ut. Tänk också på att anpassa utbildningen utifrån vem som är mottagaren, det handlar inte om att lära ut, utan att hjälpa användarna att lära sig.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar