Smarketing

Artiklar från bloggen med fokus på Smarketing

Beskrivning av Smarketing

Smarketing: Smarketing är en sammanflätning av orden ’sälj’ och ’marknadsföring’ och beskriver en integrerad strategi där försäljnings- och marknadsföringsavdelningarna samarbetar nära för att uppnå gemensamma affärsmål. Målet med smarketing är att skapa en enhetlig kommunikation mot kunder, förbättra leadsgenerering och öka försäljningen genom att dela insikter och strategier mellan avdelningarna.

Fler ämnen på bloggen