En säljare arbetar med att sköta hela eller delar av försäljningen, attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder på ett företag. Säljaren kan vara ansvarig för hela processen kring försäljningen eller enbart delar av försäljningen. På vissa företag sköts delar av försäljningen av andra roller än säljare, exempelvis projektledare, konsulter eller kundtjänst. Ofta arbetar de med att utveckla och behålla kunder.

Säljaren är på så sätt helt eller delvis ansvarig för företagets intäkter och därmed indirekt företagets resultat. Eftersom försäljningen är helt avgörande för ett företags framgång innehar säljarna på ett företag ofta en mycket kritisk roll och bör ses som nyckelpersoner för företaget.

Försäljning är att på ett konsekvent sätt Attrahera, Utveckla och Behålla lönsamma kunder. (Försäljningschefen)

Utöver ovan beskrivning vill många addera att säljare hjälper kunder. Det är förvisso helt korrekt men är mer en beskrivning av ett av sätten en säljare använder för att sälja. Det finns fler liknande beskrivningar, som att säljare bygger relationer eller är företagets ansikte utåt. Ofta förvisso helt korrekta, men återigen sätt att beskriva hur försäljaren gör för att sälja.

Definition av säljare

Det finns en mängd olika syner på vad gör en säljare . Enligt Wikipedia är definitionen av säljare ”En försäljare eller säljare (om kvinnor i äldre språkbruk även försäljerska eller säljerska) är en person som har som målsättning att sälja varor eller tjänster till en kund.”

Ovan fungerar väl för att beskriva yrkesrollen säljare. På Försäljningschefen använder vi oss av följande definition: ”En säljare arbetar med att sköta hela eller delar av försäljningen, attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder på ett företag.”

Vilka arbetsuppgifter har en säljare

En säljare har en mängd olika arbetsuppgifter kopplat till försäljningen. Det handlar om att kontakta potentiella kunder, genomföra säljmöten, skriva offerter, genomföra merförsäljning till befintliga kunder och så vidare. Vill du läsa mer om vad man gör och hur man lyckas som säljare får du en mängd tips i ”Hur du blir en riktigt bra säljare”.