Titlar på säljare, ledare och andra roller inom försäljning

Titeln på en säljare eller annan roll inom försäljning ska ge en indikation på vad du gör. En titel kan även visa på position och status. Titlar hjälper även till att skapa tydlighet internt och underlättar samarbete. Att medarbetarna har relevanta titlar är därför viktigt både för arbetsgivaren och den som har titeln.

För att hjälpa dig har vi sammanställt en omfattande lista med titlar på säljare, ledare och andra roller inom försäljning, både på svenska och engelska. Dessutom får du tips kring hur du väljer titel, populära titlar och trender inom titlar.

Lista över titlar på säljare, ledare och andra roller inom försäljning

Nedan presenteras vad som troligen är den mest kompletta listan över titlar för roller inom försäljning. Eftersom många titlar inom försäljningsområdet är på engelska, har vi inkluderat både svenska och engelska benämningar i listan. Detta kan leda till att vissa titlar verkar återkomma. Samtliga titlar är organiserade i bokstavsordning för enkel översikt.

 • Account Associate
 • Account Consultant
 • Account Executive
 • Account Growth Manager
 • Account Manager
 • Account Representative
 • Account Specialist
 • Affärsutvecklare
 • Affärsutveckling
 • After Sales Manager
 • Area Sales Manager
 • Bilsäljare
 • Business Area Manager
 • Business Developer
 • Business Development Manager
 • Business Development Specialist
 • Butikssäljare
 • Client Advisor
 • Client Director
 • Client Engagement Specialist
 • Client Growth Specialist
 • Client Relationship Manager
 • Client Success Consultant
 • Client Success Manager
 • Closer
 • Contract Manager
 • Customer Engagement Representative
 • Customer Service Manager
 • Customer Service Representative
 • Director of Business Development
 • Director of Sales
 • District Sales Manager
 • Estimator
 • Export Manager
 • Export Sales Manager
 • Fastighetsmäklare
 • Företagssäljare
 • Försäkringsrådgivare
 • Försäljning
 • Försäljningsdirektör
 • Försäljningsingenjör
 • Head of Sales
 • Hyresmäklare
 • Innesäljare
 • Inside Sales Professional
 • Key Account Manager
 • Konsult
 • Kundansvarig
 • Marknadskonsulent
 • Matsäljare
 • National Sales Manager
 • Nyckelkundsförsäljning
 • Outside Sales Representative
 • Partner Account Manager
 • Principal Account Manager
 • Promotör
 • Regional Sales Manager
 • Regionchef
 • Relationship Manager
 • Representant
 • Results Achievement Specialist
 • Rådgivare
 • Sales Associate
 • Sales Consultant
 • Sales Director
 • Sales Engineer
 • Sales Executive
 • Sales Manager
 • Sales Manager Nordics
 • Sales Professional
 • Sales Rep
 • Sales Representative
 • Sales Advisor
 • Salesperson
 • Senior Account Manager
 • Senior Sales Manager
 • Senior Sales Representative
 • Systemsäljare
 • Säljansvarig
 • Säljare
 • Säljande Projektledare
 • Säljassistent
 • Säljkonsulent
 • Säljkoordinator
 • Technical Account Manager
 • Teknisk säljare
 • Telemarketer

Använd epitet för att förtydliga titlar på säljare och andra roller.

Många titlar på säljare och andra roller inom försäljning kan modifieras med epitet som ’junior’, ’senior’, ’nordisk’ eller ’global’. Dessa tillägg tjänar till att skapa hierarkier, specificera geografiska ansvarsområden och förtydliga kompetensnivåer för rollen. Till exempel kan en ’Senior Account Manager’ förväntas ha omfattande erfarenhet och hantera mer komplexa kundkonton. På samma sätt understryker epitet som ’Nordisk’ eller ’Global’ den geografiska räckvidden för en persons ansvarsområde.

Andra vanliga epitet på titlar för säljare är ’Strategic’, som ofta används för roller som fokuserar mer på långsiktig försäljning eller Technical’ som indikerar att rollen kräver specialiserad teknisk kunskap, som i fallet med en ’Technical Sales Engineer’.

Genom att lägga till epitet till en titel för säljare eller andra roller kan man ytterligare förtydliga rollen och skapa hierarkier.

Förkortningar och akronymer på titlar inom försäljning

Inom försäljningstitlar förekommer många akronymer, eller populärt kallade treställiga förkortningar. Här har vi samlat några av de mest förekommande förkortningarna av titlar för säljare och vad de innebär.

 • ADR – Account Development Representative: En roll fokuserad på att utveckla befintliga konton och identifiera möjligheter för uppsäljning och korsförsäljning.
 • AE – Account Executive: Ansvarig för att hantera kundkonton och sluta affärer, ofta i direktkontakt med kunder.
 • AM – Account Manager: Har hand om kundrelationer och säkerställer att kundens behov uppfylls inom ramen för tjänster eller produkter som tillhandahålls.
 • ASM – Area Sales Manager: Ansvarar för försäljningen och teamledningen inom ett specifikt geografiskt område.
 • BDA – Business Development Associate: En instegsroll inom affärsutveckling som stödjer initiativ för att driva tillväxt och nya affärsmöjligheter.
 • BDC – Business Development Consultant: En expert som erbjuder strategiska råd för att öka ett företags marknadsandelar och intäkter.
 • BDE – Business Development Executive: En senior roll ansvarig för att leda affärsutvecklingsstrategier och initiativ.
 • BDL – Business Development Lead: En ledande roll inom affärsutveckling med fokus på att leda och utveckla nya affärsmöjligheter.
 • BDM – Business Development Manager: Ledarroll som hanterar affärsutvecklingsteamet och strävar efter att skapa nya försäljningsmöjligheter.
 • BDR – Business Development Representative: En säljroll som inriktar sig på att generera nya affärsleads och kvalificera potentiella kunder.
 • BDS – Business Development Specialist: Specialiserad på att utveckla affärsstrategier och analysera marknadstrender.
 • CAE – Channel Account Enabler: Roll som syftar till att aktivera och stödja försäljningskanaler och partners.
 • CAM – Channel Account Manager: Hanterar och utvecklar relationer med försäljningskanaler och återförsäljare.
 • CAM – Customer Acquisition Manager: Fokuserar på att attrahera nya kunder och öka företagets kundbas.
 • CCO – Chief Commercial Officer: Högsta kommersiella chefen som leder företagets försäljnings- och marknadsstrategier.
 • CDM – Client Development Manager: Ansvarar för att växa och utveckla relationer med befintliga kunder.
 • CGO – Chief Growth Officer: Fokuserar på att leda företagets tillväxtinitiativ och expansion.
 • CRM – Customer Relationship Manager: Fokuserar på att utveckla och upprätthålla långsiktiga relationer med kunder och förbättra kundtillfredsställelsen.
 • CRO – Chief Revenue Officer: Ansvarig för alla intäktsproducerande processer inom ett företag.
 • CSAE – Channel Sales Account Executive: Ansvarar för att driva försäljning genom partners och distributörskanaler.
 • CSE – Customer Success Executive: Ledarroll inom kundframgång som säkerställer hög kundnöjdhet och retention.
 • CSM – Customer Success Manager: Arbetar med kundvård och ser till att kunderna uppnår sina mål med produkten eller tjänsten.
 • CSO – Chief Sales Officer: Högsta ansvarige för försäljningsorganisationen och dess prestationer.
 • CSR – Customer Success Representative: Första kontaktpunkten för kunder med fokus på att stödja och hjälpa dem att lyckas.
 • CSS – Customer Success Specialist: Specialistroll som arbetar med kundengagemang och framgångsstrategier.
 • DBD – Director of Business Development: Ledarroll med ansvar för att definiera och genomföra affärsutvecklingsstrategier.
 • DSM – District Sales Manager: Ansvarar för försäljningsaktiviteter inom ett specifikt distrikt eller region.
 • EAM – Enterprise Account Manager: Hanterar stora företagskonton och fokuserar på långsiktiga relationer och stora affärsavtal.
 • FSE – Field Sales Executive: En titel på en säljare som arbetar på fältet, ofta med direkt ansvar för försäljning till slutkunder eller företag.
 • GAM – Global Account Manager: Ansvarig för att hantera globala kundkonton och se till att internationella kundbehov och förväntningar uppfylls.
 • HOS – Head of Sales: Ansvarar för att leda försäljningsteamet och utveckla försäljningsstrategier.
 • ISR – Inbound Sales Representative: En säljroll fokuserad på att hantera och omvandla inkommande försäljningsförfrågningar till kunder.
 • ISR – Inside Sales Representative: En säljroll som hanterar försäljning och kundrelationer främst via telefon eller digitala kanaler, snarare än direkt personliga möten.
 • JAE – Junior Account Executive: En instegsroll i försäljning som ofta inbegriper att assistera seniora säljare och lära sig försäljningsprocessen.
 • KAM – Key Account Manager: En roll som är specialiserad sig på att hantera företagets viktigaste kundkonton.
 • LDR – Lead Development Representative: En roll inriktad på att identifiera och utveckla potentiella försäljningsmöjligheter för säljteamet.
 • LRR – Lead Response Representative: Ansvarig för att snabbt svara på och kvalificera inkommande leads från marknadsföringskampanjer.
 • MQR – Marketing Qualification Representative: Rollen innebär att bedöma och kvalificera leads som genereras genom marknadsföringsinsatser för att säkerställa att de är redo för säljteamet.
 • MRR – Market Response Representative: En person som hanterar och svarar på marknadsrelaterade förfrågningar och feedback för att främja försäljningstillväxt.
 • NAM – National Account Manager: Har ansvar för att hantera kundkonton på nationell nivå och ofta för stora kunder som kräver koordinerade insatser över flera regioner.
 • OSR – Outside Sales Representative: En traditionell säljroll som involverar fältarbete och möten med kunder utanför kontoret.
 • PAM – Portfolio Account Manager: Hanterar en portfölj av kundkonton och säkerställer att kunderna får en sammanhängande och effektiv service.
 • PSM – Partner Sales Manager: Hanterar relationer och försäljning genom företagets partners och återförsäljare.
 • RSM – Regional Sales Manager: Övervakar försäljningsaktiviteter och säljare inom en viss region.
 • SCM – Strategic Channel Manager: Fokuserar på att utveckla och förvalta strategiska försäljningskanaler och partnerskap.
 • SDR – Sales Development Representative: Rollen innefattar att generera nya försäljningsmöjligheter och boka möten för säljteamet.
 • SE – Sales Engineer: En teknisk säljroll som kombinerar djup produktkunskap med försäljningsfärdigheter för att förklara och anpassa produkter till kundens behov.
 • SE – Sales Executive: Ett bredare säljbegrepp som ofta innebär ansvar för att nå försäljningsmål och utveckla kundrelationer.
 • SEM – Sales Engineering Manager: Ledarroll som ansvarar för teamet av sales engineers och deras framgång i att erbjuda tekniska lösningar.
 • SES – Sales Engineering Specialist: En expert inom teknisk försäljning som stödjer säljprocessen med sin tekniska kunskap.
 • SOM – Sales Operations Manager: Ansvarar för försäljningens infrastruktur och operationella effektivitet.
 • SVP – Senior Vice President of Sales: En högre ledningsroll med ansvar för att utforma och genomföra företagets försäljningsstrategier på en senior nivå.
 • TM – Territory Manager: En roll som innebär att hantera försäljningen inom ett geografiskt område eller territorium.
 • VP – Vice President of Sales: En hög ledningsroll med övergripande ansvar för ett företags försäljningsstrategi och prestationer.

Vad är skillnaden mellan titel och roll?

Titel: En titel är den officiella beteckningen för en persons position inom ett företag eller en organisation. De kan användas vid tilltal, men den vanligaste användningen är som en status- eller befattningsmässig beskrivning.’ Exempel på en titel är ’Försäljningschef’.

Roll: En roll refererar till de specifika uppgifter och ansvarsområden som en person har inom sitt arbete. Medan titlar på säljare kan ge en bred indikation på vad personerna gör, beskriver en roll det faktiska arbetet som personen förväntas utföra. Till exempel kan en försäljningschef ha rollen att leda försäljningsteamet, utveckla försäljningsstrategier, sätta försäljningsmål, och säkerställa att försäljningsmålen uppnås genom att övervaka och anpassa teamets aktiviteter

Bonusar och löner för olika titlar på säljare, ledare och andra roller inom försäljning

Vill du vet vilken lön olika roller inom försäljning har rekommenderas ”Löner för säljare och KAM – Lönestatistik”. Försäljningschefen genomför årligen Försäljningslönebarometern där ca 4 000 personer svarar på frågor om sin lön. I undersökningen brukar över 30 titlar på säljare, ledare och andra roller inom försäljning finnas representerade.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar