Fokuserar ni på kundnytta eller lever ni i en bubbla?

I naturen är ständig utveckling eller evolution något helt självklart och sker utan sentimentalitet. Den bäst lämpande kommer i längden att föra rasen vidare. Helt enkelt naturens sätt att hantera att världen är i ständig förändring.

I många sammanhang är näringslivet oerhört likt naturen. De bästa företagen överlever och blomstrar, de sämre går under. Det är en av grundstenarna till en fungerande marknadsekonomi.

Jämförelsen haltar dock något då näringslivet i princip alltid är utsatt för regleringar och lagstiftning som påverkar verksamheten negativt eller positivt. Kraftig reglering och begränsningar kan ofta göra att man fokuserar mer på att försöka undvika regler istället för att skapa kundnytta. Omvänt kan subventioner ofta leda till en sämre utveckling. Frånvaraon av konkurrens gör då att man inte fokuserar på kundnytta.

Risken om du är verksam i en bransch med mer regleringar eller subventioner är att du fokuserar på fel saker, dvs att maximera nyttan av dessa och inte skapa kundnytta. När regleringarna eller subventionerna i framtiden tas bort eller ändras är risken stor att du får problem.

Exempel på detta ser man nästan alltid efter en avreglering inom ett område. Ofta blir det sämre innan det blir bättre. Just därför att branschen levt i en slags låtsasvärld och inte fokuserat på kundnytta. Exempel på detta är telekombranschen då Televerket, nuvarande Telia, som levt med ett monopol drabbades hårt då de betedde sig mer som en myndighet än ett företag som skulle tjäna pengar genom att skapa kundnytta. Det tog oerhört lång tid innan de kom med på spelplanen och förstod vad de måste göra.

Utan en djupgående analys skulle jag säga att Systembolaget är ett omvänt exempel. Även om de har monopol idag jobbar de med hela tiden med kundnyttan inom de ramar de har. Det gör att i en kommande avmonopolisering skulle de troligen klara sig mycket bättre än exempelvis Televerket/Telia.

Även om det kortsiktigt är klokt att fokusera på det som gäller just nu är det avgörande för långsiktig framgång att hela tiden göra det bästa för att maximera kundnytta och på så sätt vara rustad inför en kommande förändring.

Detta gäller i princip de flesta branscher och företag, nästan oavsett vad man sysslar med finns regleringar, branschnormer, lagkrav eller annat som inte alltid är bäst för kundnyttan. Över tid kommer allt att förändras, vilket gör att de regler som kanske ter sig helt naturliga i dag kommer att uppfattas som absurda imorgon.

Den dagen spelreglerna i din bransch ändras, är du redo att möta utmaningen?

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar