Hej, vad kan jag hjälpa till med?

Att bli sedd är viktigt i många sammanhang. Att man hälsar på sina grannar ökar tryggheten och trivseln, att man säger hej till sina kollegor bidrar till att skapa ett bättre team. Lika självklart borde det vara att bli sedd och få ett hej som kund.

I många sammanhang tycker jag att vi som arbetar med försäljning missar grundläggande saker. Det handlar om att fråga om ordern, att bestämma tid när man skall följa upp en offert eller att säga ”Hej, vad kan jag hjälpa till med?” till kunderna i min butik. Låt mig fokusera på butiksförsäljning och vanor. Jag har under många år tagit för vana att vara medveten om huruvida man hälsar på mig i butiker. Redan 2012 gjorde jag en första liten sammanställning.

Mina iakttagelser om bemötande 2012:

I veckan hade jag en stund över mellan två kundbesök så jag promenerade runt i en av Stockholms större köpcentrum. Jag gick in i ett par butiker och tittade runt.

Efter en stund slog det mig att ingen sade något till mig, i de flesta av butikerna var det ingen som ens verkade notera att jag var där.

Detta var på förmiddagen, jag var i princip ensam kund i butikerna och i de flesta fall var två-tre personer i personalen tillgängliga. De flesta stod och pratade med varandra eller var upptagna med något annat.

Notera att detta på intet sätt är en statistisk säkerställd undersökning. Det kan ha varit maximal otur att jag hamnade i butik efter butik som saknade säljare.

Mina iakttagelser om bemötande 2020:

Min uppfattning är att det fortfarande 2020 inte har blivit speciellt mycket bättre. Jag vill poängtera att jag sett flera undantag på butiksnivå men kanske framförallt enskilda individer.

Men på det stora hela kan jag fortfarande gå runt i butik efter butik utan att bli sedd. Detta trots att många butiker har det tufft och konkurrensen från e-handeln ökar. Jag ser något förvånat på hur man gör om koncept, bygger om och har annonskampanjer, sedan kommer man in i butiken och fortfarande är det ingen som säger hej.

Det är extra förvånande just för att det är så enkelt. Ser du en kund gå in i butiken, ta ögonkontakt följt av ett trevligt och tydligt ”Hej, vad kan jag hjälpa till med?”.

Slutligen

Jag tror att många säljare och deras företag skulle tjäna på att bli bättre på det basala. De enkla sakerna ger ofta stor påverkan på resultatet om de görs frekvent och konsekvent. Eftersom de är enkla behövs ingen omfattande träning för att klara dem eller några stora system. Det handlar om att skapa en vana av att alltid göra det. Då blir det heller inte något som kräver speciellt mycket fokus av dig.

För dig som butikssäljare är en av de största konkurrensfördelarna mot onlinehandeln just du själv och den personliga hjälpen som bara en säljare kan ge.

Om du jobbar i butik och det kommer in en kund är min rekommendation att du ALLTID säger ” Hej, vad kan jag hjälpa till med?”!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar