B2C Försäljning

Artiklar från bloggen med fokus på B2C Försäljning

Beskrivning av B2C Försäljning

B2C-försäljning, eller business-to-consumer-försäljning, innebär att företag säljer produkter eller tjänster direkt till konsumenter. Denna försäljningstyp, skild från B2B (business-to-business), kännetecknas av snabbare köpbeslut och direkt marknadsföring. B2C-försäljning sker genom kanaler som detaljhandel och e-handel. En förståelse för konsumentbeteenden och effektiv kommunikation av produktens eller tjänstens fördelar är central.

Fler ämnen på bloggen