Sätt mål – Mycket mer än bara en siffra

Att sätta mål är grundläggande för att kunna skapa fokus. De flesta stannar där, de sätter en siffra och sätter igång att jobba. Det räcker inte att bara bestämma vad man vill uppnå. Sätter du bara en siffra är risken överhängande att ni inte når målet. Du kan dock enkelt åtgärda detta genom att titta på hur ni skall nå målet.

A goal properly set is halfway reached.
– Zig Ziglar –

Precis som Zig Ziglar säger, ett korrekt satt mål är halva jobbet. För att sätta mål på riktigt måste man också ha räknat på vad som krävs för att man skall nå dit.

Exempelvis, företaget skall sälja för 1000 kronor, hur många order krävs för det?
Om du skall dubbla din försäljning, vad måste du göra som du inte gjorde i år?

Ett mål utan en plan är inget mål utan en dröm

Alldeles för ofta sätter man upp ett mål, ofta för att man skall ha ett mål. Börjar man fråga hur man satt målet eller vad det baseras på blir svaret något i stil med ”Ja, man skall ju ha något mål”. Den typen av mål når man sällan.

Det är också den typen av mål som skapar en rädsla för mål och kan även bli demotiverande för de som skall genomföra målen.

Du kan gärna sätta ett tufft mål, exempelvis öka försäljningen med 100%, bara det finns någon form av tankar kring vad som måste göras för att nå dit.

En försäljningsökning på 100% kräver troligen att en hel del saker görs annorlunda mot nu. Exempelvis: Hur många fler besök behöver ni göra? Vilken träffprocent behöver ni ha på era affärer?
Fortsätt sedan med vad ni skall göra annorlunda för att uppnå förbättringen. Skall ni träna på något, skall ni ändra prismodellen, skall ni göra ert erbjudande spetsigare?

Genom att visa att det finns en tanke och plan med hur man skall nå målen skapas fokus. Det ger också hjälp med vad man praktiskt skall göra. Det skapar också motivation för frågan är inte längre om målet är rimligt eller inte utan hur man på bästa sätt genomför det som behövs för att nå målet.

Först när du satt upp det önskade resultatet och en plan för att ta sig dit har ni ett mål.

Har du satt mål eller drömmar?

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.