Nyckeltal inom försäljning: Bättre styrning och resultat av säljarbetet

Mål där utfallet mäts och följs upp är grundläggande för framgång inom försäljning. Ofta mäts väldigt mycket, allt från…

Tre nivåer av mål

Hur tre nivåer av mål kan hjälpa dig i målarbetet. Att sätta mål är en konst som kräver kunskap och erfarenhet. Det…

Guiden för att nå dina mål och din budget 2020

Att nå sina mål och sin budget är för de flesta förknippat med positiva känslor och belöningar i olika former. Om du…

Det du skall fokusera på för att nå dina mål

Alla som har tagit sig tid att sätta mål vill nå sina mål. Jag antar att de de allra flesta förväntar sig att de ska nå…

Sätt mål – Mycket mer än bara en siffra

Att sätta mål är grundläggande för att kunna skapa fokus. De flesta stannar där, de sätter en siffra och sätter igång…

Framgångsrikt ledarskap – Delmål ger nöjdare medarbetare

”Om du inte vet vart du är på väg spelar det ingen roll vilken väg du väljer” får Alice i Underlandet till svar när hon…

Sätt smarta mål med SMART modellen

Att sätta Smarta mål är helt avgörande för framgång inom det mesta i livet och framförallt inom försäljning. För att…