Sex tips på hur du ökar merförsäljningen på kundtjänst

Alldeles för ofta blir det ett motsatsförhållande mellan god service och försäljning. Detta trots att de är tydligt kopplade till varandra. Försäljning är i mångt och mycket god service. I många fall kan det även vara så att utebliven försäljning i slutändan gör att kunden får sämre service.

En kundtjänst kan och bör alltså aktivt jobba med merförsäljning till de kunder de har kontakt med. Försäljning är en naturlig del av service. Låt oss titta på några konkreta tips hur du ökar merförsäljningen på kundtjänst.

Försäljning = Service

Det är viktigt att från början avdramatisera försäljningen och visa att den är en viktig del av att ge service. Visa på att det inte handlar om att lura på folk saker utan att hjälpa kunden med rätt tilläggsprodukter och annan merförsäljning.

Utbilda och utbilda mer

Försäljning ska ingå som en naturlig del av servicearbete. Se därför till att få med försäljning redan från början vad gäller utbildning. Det bör ingå som en naturlig del i introduktionen och sedan vara en återkommande del.
Om det blir ett specialprojekt med en specialutbildning kommer medarbetarna inte att uppfatta det som en naturlig del av arbetet utan något man kan välja eller välja bort.

Se därför till att alla utbildningar även längre fram i anställningen innehåller försäljning och att det tydligt vävs ihop med serviceutbildningar.

Rätt personal

Utbildning är bra men för att lyckas med service och försäljning krävs rätt personal.
Personer som är framåtsträvande, driftiga och resultatinriktade kommer enklare att ta åt sig av utbildningen. De kommer oftare med idéer och tar initiativ till förbättringar. Säkerställ också att de i grunden har en positiv inställning till försäljning.

Mät och följ upp

För att lyckas, oavsett med vad, gäller det att sätta tydliga mål, mäta och följa upp. Traditionen i kundservice är generellt mycket mätning och uppföljning. Se till att få med försäljningen och de faktorer som driver försäljningen i arbetet, så ökar resultaten.

Systemstöd

Försäljning och service går att göra mycket effektivare och bättre med rätt systemstöd. De flesta har ett bra stöd för att ge service, i alla fall i professionella organisationer. Dock missar alltför många att se till att det finns ett bra systemstöd för att sälja mer.

Tävlingar

Ett lätt sätt att höja både resultat och stämningen är att anordna tävlingar i olika former. Du bör dock inte använda dig av detta verktyg för ofta, då blir det lätt slentrian och tappar effekt. Tänk också på att variera uppläggen, så att inte samma personer vinner jämt.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar