Affärsmodell: Tre steg och nio byggstenar

Affärsmodellen är en teoretisk modell och används för att beskriva hur företaget är tänkt att fungera. Ett vanligt användningsområde är att ledningen har den till hjälp när de arbetar med utveckling av bolaget. För dig som ansvarar för att skapa intäkter åt företaget är den en bra grund för att förstå företaget.

Att förstå och kunna utgå från er affärsmodell är en bra grund när du börjar titta på hur du skall utveckla din och företagets försäljning. Vi skall därför titta lite närmare på hur en affärsmodell är uppbyggd och hur du kan dra nytta av den.

Affärsmodellens delar

En affärsmodell består av tre sammanlänkade delar.

  • En intäktsmodell, som visar hur företaget skaffar intäkter.
  • En produktionsmodell, som beskriver hur produkter och/eller tjänster produceras.
  • En leveransmodell, som beskriver hur produkter och/eller tjänster kommer kunden tillgodo.

De tre delarna kan behöva fördjupas och arbetas med på olika nivåer beroende på just ditt företags utmaningar. Det är dock viktigt att poängtera att de är sammanlänkade. Kommer det inte in några intäkter spelar det ingen roll om du har en väl fungerande produktion.

Många gånger kan man få inspiration till sin egen affärsmodell genom att titta på hur andra företag har byggt upp sin verksamhet. Det är ofta ett utmärkt sätt att få inspiration och även se hur vissa delar fungerat i praktiken. Det är dock inte att rekommendera att kopiera ett annat bolags affärsmodell rakt av.

Business Model Canvas nio byggstenar:

The Business Model Canvas är ett verktyg utvecklat av Dr. Yves Pigneur och Dr Alexander Osterwalder och har blivit standard för hur man arbetar med affärsmodeller. Tillsammans formar de nio byggstenarna ett företags huvudområden; kunder, erbjudande, infrastruktur och finansiell genomförbarhet.

Kundsegment

Här definieras för vem företaget skapar värde. Vilka är de viktigaste kunderna? Här kan man använda olika undermodeller för att arbeta mer operativt på området. För att levandegöra kunderna arbetar man idag ofta med att ta fram så kallade personas som kan bidra till att öka resultaten i försäljningen.

Värdeerbjudande

Vad skapar företaget för värde till kunderna? Här bör man visa på både ekonomiskt värde och de praktiska problem man löser för kunden. Dessa bör tydligt kopplas ihop med målgruppen.

Kanaler

Hur skall ni nå era kunder och hur hänger bearbetningen ihop? Arbetar ni exempelvis med att aktivt söka upp era kunder via telefon eller annonserar ni och tar emot inkommande förfrågningar?

Kundrelationer

Definiera vilken typ av relation ni vill skapa med respektive kundsegment. Värt att tänka på här är att en B2B-kund innebär relationer med flera personer.

Intäktsströmmar

Vad är kunderna villiga att betala för de värden vi skapar? Här tar man även upp hur betalningarna sker, till exempel en abonnemangsform som ger återkommande intäkter.

Nyckelresurser

Vilka nyckelresurser krävs för att leverera det värde vi vill till kunderna?

Nyckelaktiviteter

Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera det värde vi önskar till kunderna?

Partners

Vilka är våra viktigaste partners? Vilka resurser och aktiviteter förväntar vi oss från våra partners?

Kostnadsstruktur

Vilka kostnader kommer att uppstå för att driva vår affärsmodell? Vilka aktiviteter och resurser driver mest kostnad?

Slutligen

Flera av ovanstående delar används sedan som grund för att fördjupa en försäljnings- och marknadsplan. Där går man in mer i detalj och tittar på en tidsperiod, oftast ett kalenderår, till skillnad mot affärsmodellen som är ett styrdokument som inte är bundet till en tidsperiod.

Genom att förstå och använda er affärsmodell kan du som är kommersiellt ansvarig underlätta ditt arbeta med att skapa ökad försäljning och tillväxt.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar