Personlig försäljning, hemligheten till lyckad försäljning

Fungerar personlig försäljning fortfarande? I dag går det att möta kunderna på så många olika sätt. De tekniska…

Insats och kompetens

A lot of people quit looking for work as soon as they find a job. Zig Ziglar En gammal och välkänd modell är RIK.…