Värdebaserad försäljning: Råd för att lyckas bättre

I allt fler branscher kommer det säljande företaget in senare och senare i processen. Ju senare desto större prisfokus…

Taktiker för att klara en lågkonjunktur och fortsätta växa

Ledare som närmar sig tuffa ekonomiska tider med en få-till-det-väsentliga-attityd, kommer ut ur lågkonjunkturen med…

Vad kostar din säljprocess?

Har du koll på vad din säljprocess kostar? Många gångar har man inte räknat på hur mycket en process kostar. Det gör…

”Vi sänker priset så ökar försäljningen”

”Om man sänker priset ökar man försäljningen, så brukar vi resonera”. ”Samma hos oss, framför allt säljarna driver att…

Befintliga kunder – Din mest värdefulla tillgång

Försäljning anses ofta av gemene man vara detsamma som att sälja till nya kunder. Försäljning är dock mycket mer än så,…

Fem sätt att korta din säljcykel

I många branscher är säljcyklerna långa, ibland flera år. Säljcyklerna tenderar dessutom av olika anledningar att bli…

Hur högsta ledningen kan stödja försäljningen

Företag där högsta ledningen tydligt stödjer och lyfter fram försäljningen har generellt en bra försäljningskultur. En…

Lyckas med din affärsutveckling

Affärsutveckling är centralt för att företaget skall växa och vara framgångsrikt. I ett nystartat företag är…

Hela organisationen måste fokusera på kundnytta

För att ett företag ska vara framgångsrikt i längden krävs det att inte bara säljledet funderar över och fokuserar på…

Korta ned säljprocessen

”Tyvärr vi har inlett en omorganisation så vi får skjuta på detta”, ”Jag är ledsen men förutsättningarna har ändrats så…