VD

Artiklar från bloggen med fokus på VD

Beskrivning av VD

VD (Verkställande direktör): VD, eller verkställande direktör, är den högsta operativa chefen i ett företag och ansvarar för den dagliga ledningen samt implementeringen av styrelsens beslut och strategier. Inom försäljning och affärer spelar VD:n en avgörande roll i att formulera och genomföra företagets affärsstrategier, optimera operativa processer och representera företaget utåt. VD:n har också en nyckelroll i att bygga företagskultur och leda organisationen mot dess mål.

Fler ämnen på bloggen