Det du skall fokusera på för att nå dina mål

Alla som har tagit sig tid att sätta mål vill nå sina mål. Jag antar att de de allra flesta förväntar sig att de ska nå sina mål. Målen, om de är rätt satta, är genomtänkta och tydligt definierade. De flesta mål har också ett tydligt svar på varför man ska nå sina mål.

Det finns flera olika modeller hur man kan sätta bra mål. En av dem är SMART som du kan lära mer om i ”Sätt smarta mål med SMART modellen”. Trots detta är det många som missar sina mål. Jag säger att det finns en anledning som sticker ut. Det man missat är hur man ska nå sina mål. Det kan låta väldigt grundläggande, trots detta hävdar jag att det är ett det vanligaste misstagen.

Låt oss ta ett exempel

Du har satt målet att du skall öka din försäljning med tio procent. Du har troligen gått igenom dina kunder och resonerat ”Jag kan bli lite bättre. Tio procent är inte någon fantasisiffra så det ska inte vara något problem”.

Det resonemanget räcker helt enkelt inte.

Om du gör samma saker som du gjort i år får du samma resultat. Visst, resultaten kan gå lite upp men lika väl lite ned. Men i grunden gäller alltid att samma insats ger samma resultat. Därför måste du fundera mycket mer konkret på hur du ska gå tillväga för att öka försäljningen med tio procent.

Du kan bestämma dig för en enkel strategi

Om du gör tio procent fler kundbesök kommer du att sälja tio procent mer. Nu har du väldigt enkelt löst hur, men det räcker inte. Du måste även komma fram till hur du gör tio procent fler kundbesök.
Du har med största sannolikhet inte slappat i år. Då är tio procent mer rätt mycket. Du måste med andra ord bestämma hur du ska boka tio procent fler möten och hinna genomföra dem, följa upp dem och så vidare.

Om du arbetar igenom varje mål på detta sätt och tar fram hur du ska nå dem får du en tydlig plan. Du besvarar frågan hur du skall nå dina mål. Det blir samtidigt tydligt vad du måste ändra på, utveckla eller sluta med jämfört med förra året.

Utan att ta fram hur är dina mål inga mål, de är önskningar.

Fokusera på hur du skall nå dina mål.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Utbildning – Försäljningschef

Vill du som leder företagets försäljning ta tydligare kontroll över försäljningen och tillväxten, samtidigt som du utvecklas som individ? Genom vår försäljningschefsutbildning får du båda delarna. Du får via utbildningen nya insikter, verktyg och kunskap för att skapa ökad försäljning och en mer förutsägbar tillväxt.

Läs om utbildningen

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.