Fem områden varje framgångsrik försäljningschef måste lyckas med

För att bli en framgångsrik försäljningschef finns det en mängd saker att lyckas med. Beroende på bransch, storlek på företaget, antal medarbetar med med kan det dessutom variera stort mellan olika försäljningschefer.

Det finns dock faktorer som är mer viktiga och stämmer in för i princip alla. Fem av dessa områden är:

Strategin

Om inte strategin är rätt kommer försäljningen inte att lyckas över tid. Det gäller allt från målgrupp, erbjudande och försäljningskanal, till strategin för rekrytering av säljare. En framgångsrik försäljningschef lägger tid och kraft på att ta fram en bra strategi och utvecklar den löpande.

Säljkultur

Om ett bolag ska lyckas behövs en stark säljkultur med stor kundfokus. Det måste genomsyra hela företaget och inte bara säljavdelningen. Försäljningschefen är den som är missionären och den ”andliga ledaren” för säljkulturen på hela bolaget.

Läs mer om rollen som försäljningschef i ”Försäljningschefens ansvarsområden”.

Coaching

Att vara försäljningschef är att vara ledare. Ledare ägnar en stor del av sin tid åt att coacha personalen för att få dem att växa och prestera maximalt. En framgångsrik försäljningschef arbetar hela tiden med att bli ännu bättre på att coacha sina medarbetare.

Rutiner

Ingen blir framgångsrik på något utan rutiner. En stor del av försäljningsarbetet handlar om rutiner. Utveckla dem, implementera och följa upp dem. Försäljningschefen vet det och ser till att alltid vaka över rutinerna.

Utveckling

Det som är perfekt idag är bra imorgon och snart är det dåligt. Man ska vara stolt över var man befinner sig idag men imorgon måste man bli bättre. En framgångsrik försäljningschef ser till att alla och allt ständigt utvecklas till det bättre.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar