Affärsstrategi

Artiklar från bloggen med fokus på Affärsstrategi

Beskrivning av Affärsstrategi

Affärsstrategi är en långsiktig plan för att uppnå affärsmål och skaffa konkurrensfördelar. Den inkluderar val av produkter, marknadspositionering och resursfördelning. Strategin integrerar marknadsanalys, konkurrentanalys och riskhantering. Viktig för att styra företagets riktning och framgång på marknaden.

Fler ämnen på bloggen