Coach

Artiklar från bloggen med fokus på Coach

Beskrivning av Coach

Coach inom försäljning och affärer är en person som guidar säljare eller affärsteam för att utveckla färdigheter och förbättra prestationer. Coachen identifierar styrkor och utvecklingsområden, ger anpassad feedback och skapar försäljningsstrategier. Rollen är central för att bygga en effektiv försäljningskultur och främja professionell utveckling.

Fler ämnen på bloggen