Sju enkla fel som gör att du förlorar kunder

Det finns många saker som kan göra att du förlorar kunder helt i onödan. Ibland är orsaken till att man tappar en kund mer omfattande, som kvalitetsproblem eller liknande. Det kräver oftast ett större arbete för att lösa. Det vanligaste är dock att det är det små enkla saker som sker i det dagliga arbetet som gör att kunden lämnar.

Det är ofta saker som är enkla att lösa eller att säkerställa att de aldrig händer överhuvudtaget. Här är några vanliga orsaker till att dina kunder lämnar dig.

Du fokuserar inte på kundnytta

I alla kundrelationer gäller det att leverera kundnytta. Den dagen du glömmer det och bara fokuserar på att göra det du skall och inget mer, då börjar resan mot att förlora kunden. Du kan läsa mer om kundnytta i ”Hur du får hela organisationen att fokusera på kundnytta”.

Du finns inte tillgänglig

Att kunden kan nå dig är A och O för en bra relation. Nivån av tillgänglighet beror förstås på flera aspekter men den dagen kunden känner att du inte är tillgänglig, den dagen börjar de titta efter en ny leverantör.

Du är otydlig

Otydlighet skapar osäkerhet. Osäkerhet skadar relationer och gör att kunderna börjar lämna. Jobba därför alltid med att vara tydlig i alla lägen, detta gäller speciellt om det är dåliga nyheter eller problem du skall kommunicera kring.

Tänk på att det du tycker är tydligt kanske inte alltid uppfattas som tydligt av kunden. De är kunden som avgör vad som är tydligt och inte du. Otydlighet leder till att du förlorar kunder.

Du håller inte vad du lovar

Att lova runt och hålla tunt är en perfekt väg att vandra om du vill tappa dina kunder. De allra flesta relationer överlever problem och misstag. Upplever dock kunden att du om och om igen lovar mer än du kan hålla, då kommer kunden att lämna dig. För att behålla dina kunder är det alltid bättre att ta diskussionen direkt när det behövs istället för att lova sådant du inte kan hålla.

Du är opersonlig

Alla relationer är mellan människor, aldrig mellan företag. Bra relationer kräver att du är mer än professionell, det kräver att du är personlig. Nivån varierar förstås beroende på kunden och i vilken omfattning ni kommunicerar. Tänk på att du kan vara personlig oavsett om ni ses öga mot öga eller pratar via en chatt.

Du löser inte klagomål

Att inte hantera kundens klagomål kommer att leda till att du tappar din kund. Klagomål i sig är ingen fara. I alla längre kundrelationer kommer du att få något klagomål, det avgörande är hur du hanterar dem.

Se därför till att ha en tydlig rutin för hur ni hanterar klagomål. Denna skall fungera som ett stöd för alla som kan komma att få ta emot klagomål från kunden.

Du hör inte av dig

En av de vanligaste anledningarna till att kunder lämnar är att man inte hör av sig. Har man en relation måste man ha regelbunden kontakt, annars dör sakta relationen. Se till att du hör av dig regelbundet. Omfattningen av kontakten och formen av kontakt avgörs förstås av storleken på kunden, men hör av dig.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar