Det finns många saker som kan göra att du förlorar kunder. Ibland är orsaken till att man tappar en kund mer omfattande, som kvalitetsproblem eller liknande. Men vanligare är att det är det små enkla saker som sker i det dagliga arbetet som gör att kunden lämnar. Här är några vanliga orsaker.

Du fokuserar inte på kundnytta
I alla kundrelationer gäller det att leverera kundnytta. Den dagen du glömmer det och bara fokuserar på att göra det du skall och inget mer, då börjar resan mot att förlora kunden.

Du finns inte tillgänglig
Att kunden kan nå dig är A och O för en bra relation. Nivån av tillgänglighet beror förstås på flera aspekter men den dagen kunden känner att du inte är tillgänglig, den dagen börjar de titta efter en ny leverantör.

Du är otydlig
Otydlighet skapar osäkerhet. Osäkerhet skadar relationer och gör att kunderna börjar lämna. Jobba därför alltid med att vara tydlig i alla lägen, detta gäller speciellt om det är dåliga nyheter eller problem du skall kommunicera kring.

Du håller inte vad du lovar
Att lova runt och hålla tunt är en perfekt väg att vandra om du vill tappa dina kunder. De allra flesta relationer överlever problem och misstag. Upplever dock kunden att du om och om igen lovar mer än du kan hålla, då kommer kunden att lämna dig. För att behålla dina kunder är det alltid bättre att ta diskussionen direkt när det behövs istället för att lova sådant du inte kan hålla.

Du är opersonlig
Alla relationer är mellan människor, aldrig mellan företag. Bra relationer kräver att du är mer än professionell, det kräver att du är personlig. Nivån varierar förstås beroende på kunden och i vilken omfattning ni kommunicerar. Tänk på att du kan vara personlig oavsett om ni ses öga mot öga eller pratar via en chatt.

Du löser inte klagomål
Att inte hantera kundens klagomål kommer att leda till att du tappar din kund. Klagomål i sig är ingen fara. I alla längre kundrelationer kommer du att få något klagomål, det avgörande är hur du hanterar dem.

Du hör inte av dig
En av de vanligaste anledningarna till att kunder lämnar är att man inte hör av sig. Har man en relation måste man ha regelbunden kontakt, annars dör sakta relationen. Se till att du hör av dig regelbundet. Omfattningen av kontakten och formen av kontakt avgörs förstås av storleken på kunden, men hör av dig.