Ny som försäljningschef – hur du får en bra start

Om du just har blivit försäljningschef har du axlat ansvaret att se till att öka företagets försäljning och driva er tillväxt. En mycket viktig roll och samtidigt en krävande sådan. Här får du några råd om saker du bör göra för att få en ännu bättre start som ny försäljningschef.

Först grattis till din nya tjänst. Att vara försäljningschef är ett mycket roligt och stimulerande jobb. Det är också en perfekt plats att växa och utvecklas för din karriär oavsett om du på sikt vill bli VD eller egenföretagare. Ditt huvudansvar, att skapa förutsägbara och stabila intäkter, är kritiskt för alla företag och därför högt värderat.
För kunna lyckas ännu bättre får du här råd kring saker du bör göra så tidigt som möjligt i din nya roll.

Förväntningar

En av de viktigaste sakerna är att förstå vilka förväntningar som finns på dig. Här behöver du tänka större än årets budget. Den är i de flesta företag satt och går att jobba utifrån. Du behöver tänka större, vad förväntas du åstadkomma över tid? Finns det någon tillväxtplan för de kommande tre till fem åren? Hur behöver ni förändra företaget?

Ju färre förväntningar desto större risk för att ni inte är överens senare. Då är rådet att snarast prata med din chef och övriga i ledningen för att tillsammans skapa dessa förväntningar.

Finns det en tydlig förväntan är det viktigt att du bekräftar och känner att du i grova drag ser att det är möjligt och hur du skall gå tillväga. Ställ många frågor för att förstå och leta efter områden du behöver sätta dig in i.
Förväntningar på dig gällande försäljning och tillväxt behöver stämma överens med förväntningar på andra avdelningar och dina medarbetare.

Fråga mycket och ta reda på om dina kollegor och medarbetare har förväntningar som ligger i linje med de som ställs på dig som övergripande ansvarig.

Kunderna

Era kunder är ett utmärkt sätt att få en bra introduktion. De kommer nämligen med facit. Det samlande åsikterna från era kunder är facit. De slår en marknadsundersökning eller åsikter från VD. Se därför till att så snart som möjligt ge dig ut och träffa kunder. Både ensam och på sambesök med nya säljare.

Är det för dig en helt ny bransch kan det vara bra att träffa kunderna lite längre. Om möjligt gör prao, göra längre studiebesök eller intervjuer för att på allvar förstå hur de arbeta och tänker.

Planen

För att lyckas möta förväntningarna behöver du sätta en plan både för innevarande år och för de kommande. Det handlar inte om en detaljerad plan för alla områden utan en övergripande plan för vad du ser behöver göras.
Om en plan redan finns, sätt dig in i den, bedöm om den känns rimlig, vad du ser som svåra områden och om du saknar kunskap för att förstå vissa delar.

Finns det ingen plan bör du börja skissa på en som du har med dig i allt arbete. Många ser en plan som något man gör och sedan glömmer bort, men en plan ska du ha med dig i det löpande arbetet, stämma av mot och löpande uppdatera med ny information. Du kan läsa mer om säljplanen i ”Hur du gör en grundläggande säljplan”.

Kunskapen

I din nya roll är det bra att vara som en svamp. Ta till dig allt du hör, lyssna och ställ så många frågor du bara kan.
Ett vanligt misstag när man är ny är att man vill visa sig på styva linan och visa vad man kan så snart som möjligt.
Gör tvärtom, ställ frågor, ta reda på mer fakta och agera när du fått lite bättre koll på vad som gäller i den här branschen och det här företaget.

Du kommer att få bättre kunskap och på så sätt undvika en massa nybörjarmisstag.

Samarbetet

Lägg mycket tid i början på att bygga upp bra samarbete med alla på företaget. Försäljningschefen är en av de roller som kommer att bli involverad i det mesta. Kunderna rör sig genom företaget och du som försäljningschef är ytterst ansvarig för kunderna. Bygg därför goda relationer med alla du kan. På de flesta företag är marknad, kommunikation, ekonomi och leverans de primära att fokusera på.

Ju mer komplexa produkter och tjänster, desto mer är du beroende av att samarbetet fungerar bra med övriga på företaget.

Medarbetarna

Du behöver lära känna dina medarbetare. Förstå var de är i livet och vart de är på väg. Hur de bidrar till försäljningen och tillväxten idag och vad de behöver hjälp med.
Du blir troligen överöst med åsikter från dina medarbetare. Säljare brukar generellt vara bra på att sälja in sina åsikter. Lyssna och bilda dig en egen uppfattning.

En bra uppdelning är dels vad säljarna själva behöver arbeta med tillsammans med dig, dels vad ni behöver från resten av företaget.

Slutligen för dig som är ny som försäljningschef

Rollen som försäljningschef är komplex och krävande. Det finns inte en checklista som fungerar för alla. Råden fungerar för alla men du behöver komplettera med saker du ser är viktiga i din bransch och situation. Allt för att lyckas riktigt bra som ny försäljningschef

Lycka till i din nya roll!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar