Säljstyrning

Artiklar från bloggen med fokus på Säljstyrning

Beskrivning av Säljstyrning

Säljstyrning innebär att leda och optimera försäljningsavdelningens arbete för att uppnå bästa möjliga försäljningsresultat. Det omfattar planering, uppsättning av försäljningsmål, övervakning av säljarnas prestationer, och anpassning av strategier baserat på marknadsdata och säljresultat. Effektiv säljstyrning kräver också regelbunden utbildning och motivation av säljteamet samt användning av tekniska hjälpmedel som säljstödssystem för att spåra framsteg och identifiera förbättringsområden.

Fler ämnen på bloggen