Försäljningsplan

Artiklar från bloggen med fokus på Försäljningsplan

Beskrivning av Försäljningsplan

En försäljningsplan är en strategisk dokumentation som specificerar en organisations försäljningsmål och de taktiska åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål. Den är grundläggande i affärsplanering och -styrning, och innehåller ofta en detaljerad analys av målmarknaden, kundsegmentering, konkurrensläge samt en beskrivning av försäljningskanaler och metoder. Försäljningsplanen fastställer även specifika försäljningsmål, budgetar, prognoser, ansvarsområden och tidsplaner. Ett effektivt utformat dokument bidrar till att fokusera försäljningsteamets ansträngningar och säkerställer att resurser allokeras på ett sätt som maximerar avkastningen.

Fler ämnen på bloggen