Vikten av att ha en säljplan

Googlar du ordet säljplan får du ca 3 500 träffar, motsvarande för marknadsplan är ca 55 000. Resultatet förvånar.…

Hur du gör en grundläggande säljplan

Säljplanen är en av de viktigaste styrdokumenten för att hantera din försäljningsstrategi. För att göra en enkel och…