Marknadsposition

Artiklar från bloggen med fokus på Marknadsposition

Beskrivning av Marknadsposition

Marknadsposition avser placeringen ett företag eller en produkt har i förhållande till konkurrenterna på en specifik marknad. Den definieras genom hur väl varumärket eller produkten är känd och uppfattad av kunderna, samt dess marknadsandel. En stark marknadsposition innebär att företaget har en tydlig fördel genom att vara föredraget av kunderna på grund av faktorer som produktkvalitet, pris, image eller innovation. Att etablera och bibehålla en fördelaktig marknadsposition är avgörande för långsiktig framgång och konkurrenskraft.

Fler ämnen på bloggen