Vad är merförsäljning?

Merförsäljning betyder att man säljer mer till en befintlig kund eller en kund där man just nu fått ja på en första affär.  Merförsäljning anses vara lättare och mer lönsamt jämfört med att skaffa en helt ny kund.

Det finns flera anledningar till att så är fallet:

  1. Du och ditt företag har redan en relation med kunden. En bra relation underlättar när man vill göra affärer.
  2. Kunden är trygg med dig och ditt företag. Om ni har levererat bra har kunden byggt upp en trygghet med att göra affärer med er vilket underlättar för att göra mer affärer.
  3. Kunskap om varandra. Du och ditt företag har större kunskap om en befintlig kund än en potentiell kund och detsamma gäller för kunden. Kunskap om behov och erbjudande underlättar att göra affärer.

Olika former av merförsäljning

Betydelsen av merförsäljning är att man säljer mer till en befintlig kund. Det finns dock flera olika former och även en del liknande uttryck för att förklara merförsäljning.

Merförsäljning

Här avser de flesta att sälja mer till en befintlig kund. Detta kan ske i samband med ett köp. Exempelvis att få kunden att köpa batterier när de köper en leksak med motor. Det kan också ske när kunden redan är kund, exempelvis att du efter köp i en webshop får ett e-mail med erbjudande om att köpa ytterligare en produkt. Det kan även vara att sälja en större volym eller antal i samband med ett köp.

Kundutveckling

Här avses ofta arbete med att långsiktigt hjälpa dina kunder att lyckas bättre och på så sätt få göra fler och större affärer med dem. Termen används vanligen för B2B-kunder och inte lika ofta för B2C-kunder. Vinsten för bolaget är förstås att få sälja mer men det uppnås genom att först investera i en fördjupad relationen med kunden, identifiera problem som man kan lösa och sedan hjälpa kunden med dessa genom att fördjupa samarbetet.

Korsförsäljning

Med korsförsäljning avser man att få en kund att köpa från flera delar i ditt sortiment. Exempelvis om du driver en webb och designbyrå, ni har gjort kundens hemsida men vill även att kunden skall använda er för olika designarbeten. Vill du öka din korsförsäljning kan du läsa ”Öka korsförsäljning med enkla insatser”.

Oavsett vilken form av merförsäljning du vill utveckla behöver du precis som med nyförsäljning sätta upp en struktur för arbetet, säkerställa att alla involverade har rätt kunskap och slutligen har vanor som skapar långsiktiga resultat.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar