Hur du använder Content Marketing för att stödja försäljning och tillväxt

Content Marketing är numera en mycket vanligt förekommande marknadsföringsmetod. Rätt använd kan den ge ett betydande stöd till försäljning och tillväxt. Fel använd kan den istället kosta stora summor utan att bidra till att skapa intäkter. För att lyckas skapa tillväxt är samarbetet mellan försäljning och marknad av helt avgörande betydelse.

Det innebär också att det behöver finnas ett gemensamt mål. För de allra flesta företag är det att skapa intäkter till bolaget. Satt i det perspektivet kan Content Marketing vara en utmärkt metod för att stödja försäljningen och tillväxten.

Vad är Content Marketing?

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring på svenska, är en marknadsföringsmetod som handla om att genom relevant och värdeskapande innehåll skapa relationer med den utvalda målgruppen.

Ett exempel är artiklarna här på vår blogg. De är tänkta att bidra med värde för dig som är kommersiellt ansvarig.

Allt måste hänga ihop

För att nå resultat behöver alla delar hänga ihop. En fristående bloggartikel exempelvis ger sannolikt inte någon mätbar försäljning. Finns det emellertid mer content, svenskans innehåll, såsom en e-bok som går att ladda ned så har det skapats en kontakt med den potentiella kunden. Det gör att man genom andra metoder och även mer innehåll kan ta relationen vidare till en affär.

Olika sätt Content Marketing kan bidra till försäljning

Genom att tänka helhet kan du hitta en mängd områden där Content Marketing kan stödja försäljning. Följande områden är några av de vanligaste.

Öka styrkan hos varumärket

För många en av de vanligaste anledningarna för att motivera Content Marketing och samtidigt en av de mest långsökta och svårmätta för att bidra till försäljning.

Varumärket gör försäljning och tillväxt enklare och kan ses som olja i maskineriet. Ett starkt varumärke utan fungerande försäljningsflöden har dock ett mycket marginellt värde.

För det stora bolaget eller de med en stor budget kan det vara ett sätt att stödja försäljningen på lång sikt. För dig som vill se tydliga resultat på lite kortare sikt finns det effektivare sätt att stödja försäljningen.

Etablera fler följare och relationer

Troligen ett av de vanligaste och enklaste sätten att komma igång med Content Marketing. Genom att regelbundet publicera innehåll i egna och sociala kanaler får man följare. Detta arbetssätt är lätt att mäta och sätta ett värde på. Exempelvis, vad får varje ny följare på sociala medier kosta?

Generera leads till försäljning

Ett annat mycket vanligt och effektivt sätt att börja arbeta. Genom att bjuda på lite mer omfattande innehåll, exempelvis en e-bok eller ett webinar, erhåller man ett lead.

Här är det viktigt att man är överens om hur man definierar ett lead. Det är ofta inte antalet leads som är det viktiga utan att de hör till rätt målgrupp, har behov av företagets tjänst eller produkt och så vidare. Detta arbetssätt precis som det förra mycket lätt att mäta och sätta ett tydligt värde på.

Snabba på köpprocessen

I längre köpprocesser behöver kunder ett antal kontakter för att det skall bli affär. Här kan innehåll i olika former underlätta kraftigt. Det kan vara en konkret sak som ett kundcase eller en studie som underbygger nyttan med er lösning.

Även i helt digitala processer är det lätt att mäta och följa upp medan det i processer som är både digitala och personliga blir svårare att se exakta resultat.

Vara ett insteg till försäljning av förpackad kunskap i form av tjänster, utbildning eller information

Allt fler företag erbjuder någon form av instegsprodukt. Det kan vara en utbildning, en analys, ett test eller en rapport. Syftet är att korta ned försäljningsprocessen genom att bygga förtroende hos den potentiella kunden.

Här kan Content Marketing vara en bra metod för att skapa innehåll som väcker intresse för instegsprodukten men likväl kan vara produkten.

Ett exempel är ett kostnadsfritt webinar som är första delen av en utbildning online.
Beroende på exakt användning av innehållet är det relativt lätt att mäta resultat och värde av innehållet.

Effektivisera försäljningen genom att ge information och kunskap digitalt istället för personligt

Säljare och kundansvarig lägger ofta stora mängder med tid på att presentera kunskap, fakta och annan information till kunden. Genom att ta fram digitalt innehåll och presentera via andra kanaler kan man ofta spara tid och effektivisera arbetet. Här är det viktigt att prioritera och ha samsyn internt om vilka delar som kan digitaliseras och vilka man vinner på att förmedla personligt.

Ge mervärde till befintliga kunder och därmed öka kundlojalitet

”Att gräva där du står” är ett uttryck för att fokusera på befintliga kunder. I detta arbete kan Content Marketing vara ett utmärkt stöd. Allt ifrån att skapa intresse för nya tjänster och produkter till att utbilda i användning av det kunden redan köpt. Beroende på syftet är det mer eller mindre lätt att mäta och sätta ett tydligt värde.

Underhålla relationer som inte är köpbara idag, men som kommer kunna köpa i framtiden

Slutligen, alla potentiella kunder där det inte blev någon affär. De flesta företag har en mängd personer i sina CRM-system där man inte fått sälja något ännu, men kanske senare. Här kan innehåll vara ett utmärkt sätt att hålla kontakten och lite längre fram väcka intresse för en ny kontakt.

Slutligen

Rätt använt är Content Marketing en utmärkt metod för att stödja försäljning och tillväxt. Tänk på att alltid skapa en helhet och inte ha en Conetent Marketing-satsning som något fristående. Genom att mäta och följa upp blir det också enklare att veta vad som ger resultat och våga satsa mer.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Utbildning – Försäljningschef

Vill du som leder företagets försäljning ta tydligare kontroll över försäljningen och tillväxten, samtidigt som du utvecklas som individ? Genom vår försäljningschefsutbildning får du båda delarna. Du får via utbildningen nya insikter, verktyg och kunskap för att skapa ökad försäljning och en mer förutsägbar tillväxt.

Läs om utbildningen

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.