Positionering

Artiklar från bloggen med fokus på Positionering

Beskrivning av Positionering

Positionering inom marknadsföring och försäljning är processen att definiera hur ett varumärke eller en produkt skiljer sig från konkurrenterna och vilken plats den ska inta i konsumenternas medvetande. Effektiv positionering syftar till att skapa en unik identitet och värdeproposition som tilltalar målgruppen och underlättar deras köpbeslut. Detta uppnås genom att noggrant utveckla produktens egenskaper, prissättning, distributionskanaler och kommunikationsstrategier för att framhäva dess fördelar och särskiljande faktorer på marknaden.

Fler ämnen på bloggen