Webinarium

Artiklar från bloggen med fokus på Webinarium

Beskrivning av Webinarium

Webinarium: Ett webinarium är en interaktiv webbsändning där en eller flera talare presenterar information och kommunicerar med deltagare i realtid via internet. Inom försäljning och affärer används webinariet för att introducera produkter, dela branschkunskap, generera leads och stärka kundrelationer. Det är ett effektivt verktyg för att engagera en bred publik, ge utbildning och stödja försäljningsinsatser oberoende av geografiska hinder.

Fler ämnen på bloggen