Webinar

Artiklar från bloggen med fokus på Webinar

Beskrivning av Webinar

Webinar: Ett webinar är en onlineföreläsning, workshop eller presentation som hålls över internet, där deltagarna kan interagera med presentatören i realtid. Inom försäljning och affärer används webinars för att informera om produkter och tjänster, utbilda kunder eller personal, samt för att bygga relationer med potentiella och befintliga kunder. De erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att nå en bred publik utan geografiska begränsningar och förstärka företagets närvaro på marknaden.

Fler ämnen på bloggen