Vad kostar din säljprocess?

Har du koll på vad din säljprocess kostar? Många gångar har man inte räknat på hur mycket en process kostar. Det gör också att man då inte lagt tid på att effektivisera rätt saker och förbättra säljprocess för att få maximal utväxling av varje krona investerad i försäljning.

Att få fram ett exakt värde på vad en säljprocess kostar kan lätt bli ett stort och komplext arbete. Det går docka att relativt enkelt får en övergripande bild av vad din säljprocess kostar.

Följande områden är bra att börja utgå ifrån för att titta på din säljprocess

 1. Vilken är genomsnittsinkomsten per månad för dina säljare?
 2. Vad är kostnaden för att boka första mötet?
 3. Hur långa är dina möten i genomsnitt?
 4. Hur många kundmöten sker det i snitt i en process, från första möte till affär?
 5. Vad lägger ni ned för övrig tid i er säljprocess, exempelvis skriva offert?
 6. Hur många procent av affärerna får ni?

Fundera på om det finns fler faktorer som påverkar kostnaden i en process för er, exempelvis är fler än säljaren inblandade, omkostnader såsom resor?

Räkneexempel, säljprocess:

 1. 40 000 inkl sociala kostnader (40 000/165 timmar per månad = 242 kr per timme)
 2. 2 timmar (2*242=484 kr/bokat möte)
 3. 2 timmar (2*242=484 kr/möte)
 4. 4 stycken (4 x 484 = 1 936 kr)
 5. 10 timmar (10*242=2 420 kr)
 6. Träffprocent 25%

Detta ger en kostnad per genomförd säljprocess på 484+1936+2420=4840 kr och en kostnad på 4840/25% = 19 360 kronor per affär ni får in.

Kostnaden per affär är i detta fall 19 360 kronor, då har vi inte räknat med kringkostnader såsom resor, om eventuellt flera är inblandade osv. Kostnaden skulle då troligtvis öka en hel del.
Att du gör en kostnadsanalys av din process är en grund för att exempelvis kunna börja räkna på om det är värt att investera i fler säljare eller om det är bättre hitta andra vägar att öka försäljningen.

Att tydligt kunna visa på kostnaden gör också att det blir enklare att påvisa vinsterna i att försöka effektivisera säljprocessen. Exempelvis om du i den säljprocess vi använde ovan lyckades får bort ett av säljmötena skulle kostnaden per affär minska med 1936 kronor, 10% av kostnaden.

Har du räknat på din säljprocess?

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar