Köpresa

Artiklar från bloggen med fokus på Köpresa

Beskrivning av Köpresa

Modell och checklista för hur du tar fram er köpresa. Med en köpresa som
grund kan man lyckas bättre med försäljningsarbetet och därmed tillväxten.

Fler ämnen på bloggen