Key Account Management: En komplett guide

Key Account Management är inte en modell för alla företag och framförallt inte i alla skeden för ett företag. Om ditt…

Vad kostar din säljprocess?

Har du koll på vad din säljprocess kostar? Många gångar har man inte räknat på hur mycket en process kostar. Det gör…

Korta ned säljprocessen

”Tyvärr vi har inlett en omorganisation så vi får skjuta på detta”, ”Jag är ledsen men förutsättningarna har ändrats så…