Affärsmodell

Artiklar från bloggen med fokus på Affärsmodell

Beskrivning av Affärsmodell

En affärsmodell är en plan som beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar ekonomiskt värde. Den omfattar företagets produkter eller tjänster, målmarknad, intäktskällor och kostnadsstruktur. Modellen definierar också hur företaget interagerar med kunder, vilken värdeerbjudande det ger och hur det positionerar sig mot konkurrenter. Det är ett centralt verktyg för att förstå och styra affärsverksamheten.

Fler ämnen på bloggen