Budgetprocess

Artiklar från bloggen med fokus på Budgetprocess

Beskrivning av Budgetprocess

Budgetprocessen är en strukturerad metod som används av företag och organisationer för att planera och styra sina ekonomiska resurser. I affärssammanhang innebär den att man fastställer en budget, det vill säga en detaljerad plan för förväntade intäkter och utgifter under en specifik period, vanligtvis ett år. Processen involverar vanligtvis flera steg: att fastställa finansiella mål, prognostisera framtida inkomster och kostnader, allokera resurser, samt övervaka och justera planen vid behov. Budgetprocessen är central för en organisations ekonomiska styrning och strategiska planering.

Fler ämnen på bloggen