Hur digitaliserar du säljfunktionen?

Digitalisering är ett begrepp som använts flitigt i många år och av många bolag. Risken är nästan att det börjat bli…

Behövs det B2B-säljare i framtiden?

En stor andel av de som arbetar med B2B kommer att vara utan ett jobb inom fem till tio år. En rapport från Forrester…