Icke säljare

Artiklar från bloggen med fokus på Icke säljare

Beskrivning av Icke säljare

Icke säljare är en term som används för att beskriva personer i en organisation som, trots att de inte har försäljning som sin huvudsakliga arbetsuppgift, ändå indirekt bidrar till försäljningsprocessen och kundrelationer. Dessa individer kan vara verksamma inom områden som marknadsföring, produktutveckling, kundsupport eller teknik. Deras arbete och interaktioner med kunder påverkar företagets rykte och kundnöjdhet, vilket indirekt kan leda till ökad försäljning. Utbildning och medvetenhet om försäljningsprocesser och kundvård är därför viktigt även för icke säljare för att stärka det övergripande försäljningsarbetet.

Fler ämnen på bloggen